Prikazano 241-270 od 667 zapisa
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
241
Morfološka (tvorbena) raščlamba leksika najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
242
Mlađi hrvatskoglagoljski biblijski prijevodi / Vesna Badurina-Stipčević
243
Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije / Vesna Badurina-Stipčević
244
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 / Vesna Badurina-Stipčević
245
Mjesto Kristove Muke - Golgota u hrvatskoglagoljskim biblijskim prijevodima / Vesna Badurina-Stipčević
246
Kukuljevićev glagoljski epitaf „ Zahvalni sin svome otcu“ / Anica Vlašić-Anić
247
Kajkavski utjecaj u 2. novljanskome brevijaru / Marinka Šimić
248
Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti / Vesna Badurina-Stipčević
249
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića / Ivan Botica, Tomislav Galović
250
Leksičke i tekstološke varijante u komunalu hrvatskoglagoljskih brevijara / Marinka Šimić
251
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara / Milan Mihaljević
252
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa : Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
253
Legenda o svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku / Vesna Badurina-Stipčević
254
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta / Milan Mihaljević
255
Deklinacija imenica u Akademijinu brevijaru (III c 12) / Marinka Šimić
256
Distributivnost i gramatički broj u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku / Jasna Vince
257
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga / Vesna Badurina-Stipčević
258
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu / Jasna Vince
259
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević
260
Leksik Traktata o sedam smrtnih grijeha u Ivančićevu i Kolunićevu zborniku / Marinka Šimić
261
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije / Milan Mihaljević
262
Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja / Vesna Badurina-Stipčević
263
Jezik creske Muke Franića Vodarića / Marinka Šimić
264
Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima / Marinka Šimić
265
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove / Vesna Badurina-Stipčević
266
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
267
Leksik Muke po Mateju u Senjskom misalu / Marinka Šimić
268
Biblijske Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti / Vesna Badurina-Stipčević
269
Die Jer-Zeichen in den aeltesten kroatisch-glagolitischen Fragmenten / Milan Mihaljević
270
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/