Prikazano 361-390 od 667 zapisa
Šimun Kožičić : bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta i kulturnoga i turističkoga branda grada Rijeke / Juraj Lokmer
362
Digitalizirani vrbnički misali i brevijari / Juraj Lokmer
363
Tropismena i trojezična hrvatska srednjovjekovna kultura u opusu Dragice Malić / Stjepan Damjanović
365
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. : Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović
366
Lične zamjenice u "Misalu hruackom" (1531) Šimuna Kožičića Benje / Tanja Kuštović
368
O otkriću glagoljskoga Senjskoga misala i njegovih rijetkih primjeraka / Anica Nazor
371
O potrebi kritičkih ili faksimiliranih izdanja senjske glagoljske tiskare / Anica Nazor
372
Trajanje srednjovjekovnih prikazanjskih tekstova / Josip Bratulić
378
Tisućljetno hrvatsko glagoljaštvo i njegovi ćirilometodski korijeni / Stjepan Damjanović
379
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / Mateo Žagar
383
Riječka dionica glagoljaštva / Mateo Žagar
384
Glagoljaški udio hrvatske jezične povijesti / Mateo Žagar
385
Mateo Žagar : Uvod u glagoljsku paleografiju I. (X. i XI. stoljeće) : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013, 391 s., ISBN 978-953-796-709-3 : [prikaz] / Ivana Eterović
388
Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566. ―1628.) : Glagoljski zapisi. Pazin 2009. / Ivana Eterović
390
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/