Prikazano 91-120 od 667 zapisa
Izložba »Od bitija kapucinskoga fragmenti: povodom 400. obljetnice Kapucina u Rijeci i Hrvatskoj« (Rijeka, 15. 10. – 25. 12. 2010.) / Marinka Šimić
93
Iz morfologije crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije / Jasna Vince-Marinac
94
Iz sintakse Kožičićeva Misala hruackoga / Ivana Eterović, Jozo Vela
95
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
96
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku / Vesna Badurina Stipčević.
97
Imenice muškoga roda (j)a-deklinacije u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince
100
101
Glagoljski tekstovi Pasije svetoga Lovrenca / Vesna Badurina-Stipčević
104
Glagoljski rukopisi Pašmana i Ugljana / Marinka Šimić.
105
Glagoljska verzija pune redakcije Pavlove apokalipse iz Oxfordskog kodeksa Ms. Can. lit. 414. / Eduard Hercigonja
107
Glagoljaštvo prvih desetljeća 20. stoljeća u Nižićevim bilješkama / Ivan Botica.
110
Glagoljična pismenost srednjovjekovne Dubašnice (s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga notarijata na otoku Krku) / Ivan Botica, Tomislav Galović
111
Glagoljica u knjižnicama kapucinskih samostana / Anica Vlašić-Anić
112
Fonemi l, n, j i njihova grafija u hrvatskoglagoljskim rukopisima / Jasna Vince
115
Dosadašnja čitanja darovnice slavnoga Dragoslava / Milan Mihaljević.
117
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/