Prikazano 151-180 od 667 zapisa
Grafika u Slavjan'.
151
Missale glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis / recensuerunt V. Jagić, L. Thalloczy, F. Wickhoff.
152
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
153
L'abolizione della liturgia glagolitica nella parrocchia di Lussingrande nel 1802. : con documenti / Melchiade Budinich.
154
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
155
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
156
Je li glagolica pravo svih Hrvata?
157
Contro il glagolito : alcune osservazioni / di D. G. P.
158
Crtice o slovenskoj liturgiji : na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
159
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
160
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
161
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
162
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
163
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
164
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
165
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
166
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
167
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
168
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
169
Živila glagoljica!
170
Borba za glagolicu / Ivo Prodan.
171
Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa / sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
172
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
173
Razprava ob obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog jezika pri vršenju svete mise po obredu rimokatoličkom u sdruženih biskupijah senjskoj i modruškoj / [Venceslav Soić].
174
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
175
Poraba glagolice kod redovnika III. reda sv. Franje po Dalmaciji, Istri i Kvarneru / napisao Stjepan M. Ivančić.
176
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/