Prikazano 271-300 od 667 zapisa
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? / Jasna Vince
271
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. / Milan Mihaljević
272
Vesperal rimsko-slovenski : večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
273
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
274
La liturgia slava : con particolare riflesso all'Istria / studio di Giovanni Pesante.
La liturgia slava : con particolare riflesso all'Istria / studio di Giovanni Pesante.
275
Tabla za dicu : edne malahne knižice iz kih se ... ditca, tere priprosti ljudi zglagolskimi slovmi čtati, ... lahko mogu naučiti = Abecedarium, und der ganze Catechismus ... in der Crobatischen Sprach
Tabla za dicu : edne malahne knižice iz kih se ... ditca, tere priprosti ljudi zglagolskimi slovmi čtati, ... lahko mogu naučiti = Abecedarium, und der ganze Catechismus ... in der Crobatischen Sprach
276
Oxfordski glagoljski zbornik
Oxfordski glagoljski zbornik
278
Berlinski misal
Berlinski misal
283
Missale glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis = Misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića = Hrvojev misal
284
Spovid općena / [stumačiju s knigь latinskihь počtuvani g[ospo]d[i]nь Êkovь Blažoloviĉ].
286
Slavenski jezik u liturgiji u Istri : odgovor kritičaru na jednu interpelaciju / [Fran Volarić].
287
Rimьski misalь slavênskimь ezikomь prêsv. G. N. Urbana papi VIII povelêniemь izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum s. Pii V Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Urbani VIII et Leonis XII auctoritate recognitum
288
Čest 4 : v' neiže ulom'ci iz' Evan'ĝelii po Matĕju, Marku, Lucĕ i Ivanĕ.
289
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta / s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta / s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
290
Korizmenjak : latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
Korizmenjak : latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
291
Rimьski misalь slavênskimь ezikomь prêsv. G. N. Urbana papi VIII povelêniemь izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum s. Pii V Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Urbani VIII et Leonis XII auctoritate recognitum
292
Judita u hrvatskim glagoljskim brevijarima = Liber Judith ex breviariis Croatica - Glagoliticis / prir. Josip Hamm.
293
The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling / Vida Vukoja
294
Doprinos Josipa Leonarda Tandarića istraživanju glagoljaštva / Vida Lučić
295
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri / Vesna Badurina-Stipčević
296
Deklinacija imenica u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / Milan Mihaljević
297
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu / Vesna Badurina Stipčević, Marinka Šimić
298
Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Marinka Šimić
299
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
300
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/