Prikazano 211-240 od 667 zapisa
Breviarium Romanum.
Breviarium Romanum.
211
Častь zimovaê : otь nedêle pervie Prišestvie daže do nedêle Troice = Pars hiemalis : a dominica prima Adventus usque ad dominicam Trinitatis.
213
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... : ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... : ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
214
Naručnik plebanušev / Silvestar Bedričić
Naručnik plebanušev / Silvestar Bedričić
215
Mirakuli blažene děve Marie
Mirakuli blažene děve Marie
217
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
218
[Senjski glagoljski misal 1494.]
[Senjski glagoljski misal 1494.]
219
221
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
222
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja : perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
223
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
224
Jezikoslovni temelji paleografije : glagoljičko motrište / Mateo Žagar
225
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
226
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
227
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima / Tanja Kuštović
228
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
229
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
231
Zamjenice / Milan Mihaljević
232
Pismo i fonemski sustav / Milan Mihaljević
233
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / Ivan Botica, Tomislav Galović
234
Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Milan Mihaljević
235
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan MIhaljević
236
Najnovija otkrića glagoljice u biblioteci Kapucinskoga samostana u Karlobagu / Anica Vlašić-Anić
237
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević, Marinka Šimić
238
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima / Vesna Badurina Stipčević, Milan Mihaljević, Marinka Šimić
239
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini / Marinka Šimić
240
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/