O portalu

Portal Glagoljica.hr ima za cilj okupiti digitalne preslike hrvatske glagoljske baštine te ih dati na uvid istraživačima, studentima, učenicima i široj javnosti. Glagoljska baština pohranjena je u trezorima brojnih hrvatskih i inozemnih ustanova. Svima koji su zainteresirani za upoznavanje s poviješću, značenjem i ljepotom glagoljice nije jednostavno doći do izvornika ili njihovih digitalnih preslika te sagledati cjelinu bogate, a prostorno razdvojene, zbirke hrvatske glagoljice.

Portal okuplja bogato glagoljsko nasljeđe (knjige, rukopisi, natpisi, napjevi i drugi spomenici) različitih ustanova te ga kontekstualizira uz pomoć suvremene tehnologije. Portal sadrži neke od najznačajnijih spomenika glagoljske baštine poput hrvatskog prvotiska Misala po zakonu rimskoga dvora iz 1483., Vinodolskog zakonika i djela senjske, riječke i uraške tiskare zajedno s relevantnim informacijskim izvorima kao što su prijepisi, komentari, stručni i znanstveni radovi.

Na naslovnici portala omogućen je kronološki pregled građe na vremenskoj lenti, pregled glagoljskih tiskara, a za nekoliko djela omogućen je usporedni pregled izvornika i trankripcije.

Portal je izrađen u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo NSK.

I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/