Prikazano 201-300 od 605 zapisa
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare / Anica Nazor
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare / Anica Nazor
201
Oficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
Oficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
210
Obla ili bugarska glagoljica / Josip Bratulić
Obla ili bugarska glagoljica / Josip Bratulić
219
Obla i bugarska glagoljica / Josip Bratulić
Obla i bugarska glagoljica / Josip Bratulić
220
Nikola Žic / Josip Bratulić
Nikola Žic / Josip Bratulić
228
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima / Anica Nazor
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima / Anica Nazor
232
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) / Mateo Žagar
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) / Mateo Žagar
234
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
236
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
239
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
242
Muka po Mateju u Parčićevu misalu : kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Parčićevu misalu : kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
245
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku : kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku : kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
246
Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Marinka Šimić
249
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
251
Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća / Anica Nazor
Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća / Anica Nazor
252
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
254
Missale Romanum glagolitice. [Misal po zakonu rimskoga dvora.]
Missale Romanum glagolitice. [Misal po zakonu rimskoga dvora.]
260
Misi za umr'šee = Missae in agenda defunctorum : ex missali Romano desumptae.
Misi za umr'šee = Missae in agenda defunctorum : ex missali Romano desumptae.
266
Misal po zakonu rimskoga dvora. [Missale Romanum glagolitice].
268
Misali po zakonь rimskoga dvora novo štampani po zakonь novi ...
Misali po zakonь rimskoga dvora novo štampani po zakonь novi ...
270
Misal hruacki po rimski običai i činь sa vsimi eže v diečkihь misalehь sut ... od slova do slova kužanь popravlenь i prepisanь častnim ... Šimunomь Kožičićemь Zadraninomь biskupom modruškimь.
272
Mirakuli blažene děve Marie
Mirakuli blažene děve Marie
273
[Meštrija od' dobra umrtija]
[Meštrija od' dobra umrtija]
279
Mavrov brevijar.
Mavrov brevijar.
282
Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. / Anica Nazor
Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. / Anica Nazor
290
Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje / Tanja Kuštović
Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje / Tanja Kuštović
291
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest / Stjepan Damjanović
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest / Stjepan Damjanović
293
Levakovićeva glagoljska izdanja / Anica Nazor
Levakovićeva glagoljska izdanja / Anica Nazor
294
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/