Prikazano 201-300 od 705 zapisa
Pisana riječ u Hrvatskoj / Josip Bratulić
Pisana riječ u Hrvatskoj / Josip Bratulić
201
202
Petrisov zbornik
203
Pet isprava pisanih bosančicom i glagoljicom. Deset glagoljicom i bosančicom pisanih listina.
Pet isprava pisanih bosančicom i glagoljicom. Deset glagoljicom i bosančicom pisanih listina.
204
Pašmanske matice umrlih (Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice Marije u Pašmanu 1606. – 1825. Uredili Pavao KERO i Josip FARIČIĆ. Stalna izložba crkvene umjetnosti (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, Vol. XVII) – Sveučilište u Zadru, Zadar 2015., 492 str. + faksimil) : [prikaz] Ivan Botica
205
"Passio s. Machabaeorum" u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević
206
Paleoslavistika, cyrilo-methodiana, glagolitika i književna medijevistika u djelu Vatroslava Jagića Eduard Hercigonja
207
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića / Mateo Žagar
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića / Mateo Žagar
208
Oxfordski glagoljski zbornik
Oxfordski glagoljski zbornik
210
Otočac Bašćanske ploče / Mile Bogović
Otočac Bašćanske ploče / Mile Bogović
211
Osvrt na povijest naših najstarijih štamparija / Anica Nazor
214
Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice / Mateo Žagar
Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice / Mateo Žagar
219
O slovare horvatsko-glagoličeskoj redakcii obščeslavjanskogo literaturnogo (cerkovnoslavjanskogo) jazyka / Anica Nazor
220
O senjskom glagoljskom misalu 1494. / Anica Nazor
O senjskom glagoljskom misalu 1494. / Anica Nazor
221
Ortografija natpisa Bašćanske ploče / Mateo Žagar
Ortografija natpisa Bašćanske ploče / Mateo Žagar
222
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova / Anica Nazor
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova / Anica Nazor
224
O potrebi kritičkih ili faksimiliranih izdanja senjske glagoljske tiskare / Anica Nazor
227
O potrebi faksimilnih, kritičkih, digitalnih izdanja senjske glagoljske tiskare i njihove mrežne dostupnosti : razmišljanje povodom 520. obljetnice tiskanja Senjskoga glagoljskoga misala / Juraj Lokmer
228
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare / Anica Nazor
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare / Anica Nazor
230
O otkriću glagoljskoga Senjskoga misala i njegovih rijetkih primjeraka / Anica Nazor
231
O jeziku Vidova Brevijara / Milan Mihaljević.
233
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja : perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
234
O hrvatskoj glagoljskoj inkunabuli Spovid općena, Senj 25. IV. 1496. / Anica Nazor
236
O glasu j i načinima njegova bilježenja u tekstovima hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika / Milan Mihaljević
237
O glagoljskoj tiskari u Senju i njezinim izdanjima (1494.-1508.) / Anica Nazor
238
Oficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
Oficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
240
Odlomak Protoevanđelja Jakovljeva u hrvatskoglagoljskom Brevijaru Britanske knjižnice / Vesna Badurina-Stipčević
242
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
244
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
245
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
248
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu / Jasna Vince
249
Obla ili bugarska glagoljica / Josip Bratulić
Obla ili bugarska glagoljica / Josip Bratulić
251
Obla i bugarska glagoljica / Josip Bratulić
Obla i bugarska glagoljica / Josip Bratulić
252
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
253
N.S.Trubetzkoy, Altkirchenslavische Grammatik : [prikaz] Josip Hamm
254
Novo čitanje hrvatskoga glagoljskoga konavoskoga natpisa iz 11. stoljeća / Marica Čunčić
256
Nikola Žic / Josip Bratulić
Nikola Žic / Josip Bratulić
262
Nepromjenjive riječi u Ivančićevu zborniku / Tanja Kuštović
263
Nekoliko lingvističkih zanimljivosti iz hrvatskoglagoljskih kodeksa / Milan Mihaljević
265
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima / Anica Nazor
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima / Anica Nazor
266
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) / Mateo Žagar
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) / Mateo Žagar
268
Neka proklija zemlja / Marica Čunčić
269
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
270
Neka budu svjetlila / Marica Čunčić
272
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
273
Naukь karstjanski kratakь da se može lasno na pamet naučiti prenapravlen i prepisan ... trudoljubjem otca f. Rafaila Levakovića ...
Naukь karstjanski kratakь da se može lasno na pamet naučiti prenapravlen i prepisan ... trudoljubjem otca f. Rafaila Levakovića ...
274
Naručnik plebanušev / Silvestar Bedričić
Naručnik plebanušev / Silvestar Bedričić
275
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
276
Napomene o riječkoj glagoljskoj tiskari / Milan Moguš
277
Najnovija otkrića glagoljice u biblioteci Kapucinskoga samostana u Karlobagu / Anica Vlašić-Anić
280
Muka po Mateju u Parčićevu misalu : kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Parčićevu misalu : kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
281
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku : kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku : kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
282
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 / Vesna Badurina-Stipčević
283
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 / Vesna Badurina-Stipčević.
284
Moskovski odlomak glagoljskog misala 15. st. / Anica Nazor
Moskovski odlomak glagoljskog misala 15. st. / Anica Nazor
286
Morfološka (tvorbena) raščlamba leksika najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
287
Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Marinka Šimić
288
Molitvi prežde i p[o]slie misse gl[agol]imiê, iz' missala rimskago inêhže mêst izvedene, ninêže iz' latinskah' na slavinski êzik' privedene po ... f. Antunu Juraniĉu ...
Molitvi prežde i p[o]slie misse gl[agol]imiê, iz' missala rimskago inêhže mêst izvedene, ninêže iz' latinskah' na slavinski êzik' privedene po ... f. Antunu Juraniĉu ...
289
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
290
Mlađi hrvatskoglagoljski biblijski prijevodi / Vesna Badurina-Stipčević
293
Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća / Anica Nazor
Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća / Anica Nazor
294
Mjesto Kristove Muke - Golgota u hrvatskoglagoljskim biblijskim prijevodima / Vesna Badurina-Stipčević
295
Mjesto hrvatske srednjovjekovne pismenosti u kroatističkoj izobrazbi na početku 21. stoljeća / Ivana Eterović
296
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima / Vesna Badurina Stipčević, Milan Mihaljević, Marinka Šimić
297
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
298
Misse za umervšie samo iz Missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kako se vь istii služi za službu i način svih zrikav.
Misse za umervšie samo iz Missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kako se vь istii služi za službu i način svih zrikav.
299
Missalь rimskiĵ slavenskimь êzykom' poveleniemь P.G.N. papy Urbana Osmago izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate iussu ss. d. n. papae Urbani Octavi editum.
Missalь rimskiĵ slavenskimь êzykom' poveleniemь P.G.N. papy Urbana Osmago izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate iussu ss. d. n. papae Urbani Octavi editum.
300
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/