Prikazano 401-500 od 705 zapisa
Josip Vajs - učenik i učitelj hrvatskih glagoljaša / Josip Bratulić
Josip Vajs - učenik i učitelj hrvatskih glagoljaša / Josip Bratulić
401
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi / Mateo Žagar
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi / Mateo Žagar
402
J. Kurz, Evangeliarum Assemani : [prikaz] / Josip Hamm
403
Jezik prvotiska u kontekstu književnojezične prakse hrvatskih glagoljaša / Stjepan Damjanović
404
Jezikoslovni temelji paleografije : glagoljičko motrište / Mateo Žagar
405
Jezik kanona mise u Kožičićevu "Misalu hruackom" / Milan Mihaljević.
408
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara / Milan Mihaljević
410
Jezik creske Muke Franića Vodarića / Marinka Šimić
411
Jezik Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
Jezik Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
412
Jezičnostilska raslojenost hrvatskoglagoljskih srednjovjekovnih tekstova / Stjepan Damjanović
414
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima / Vesna Badurina-Stipčević
416
Jezičini kriteriji pri određivanju donje granice crkvenoslavenskog jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima : (prilog diskusiji o problemima crkvenoslavenskog thesaurusa) / Anica Nazor
418
Je li glagoljica hrvatsko pismo? / Mile Bogović
420
Je li glagolica pravo svih Hrvata?
421
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo / Stjepan Damjanović
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo / Stjepan Damjanović
422
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre / Josip Bratulić
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre / Josip Bratulić
425
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću / Josip Bratulić
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću / Josip Bratulić
426
Izvješće povodom obilježavanja 500. obljetnice senjske glagoljske tiskare i 300. obljetnice Vitezovićeve hrvatske državne tiskare u Zagrebu / Ante Glavičić
431
Iz suvremenih tekstoloških proučavanja glagoljskih tekstova / Tanja Kuštović
432
Iz sintakse Kožičićeva Misala hruackoga / Ivana Eterović, Jozo Vela
433
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića / Ivan Botica, Tomislav Galović
434
Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti / Josip Bratulić
Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti / Josip Bratulić
435
Iz morfologije crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije / Jasna Vince-Marinac
436
Izložba o glagoljskoj knjizi u Zagrebu i Karlovcu / Marica Čunčić
437
Izložba o glagoljici u Rijeci / Anica Nazor
438
Izložba o glagoljici u Rijeci / Anica Nazor
439
Izložba »Od bitija kapucinskoga fragmenti: povodom 400. obljetnice Kapucina u Rijeci i Hrvatskoj« (Rijeka, 15. 10. – 25. 12. 2010.) / Marinka Šimić
440
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
442
Ivan Milčetić – istraživač hrvatskoga glagolizma / Stjepan Damjanović
443
Istarski razvod
Istarski razvod
446
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
447
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
448
Introductorium Croatice : 1527.
Introductorium Croatice : 1527.
451
[Introductorium Croatice].
[Introductorium Croatice].
452
Imenice muškoga roda (j)a-deklinacije u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince
454
Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja / Vesna Badurina-Stipčević
459
Hrvatskoglagoljske inkunabule : u povodu 500. obljetnice brevijara Blaža Baromića (1493-1993) / Anica Nazor
461
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku / Vesna Badurina Stipčević.
463
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu / Vesna Badurina Stipčević, Marinka Šimić
464
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri / Vesna Badurina-Stipčević
465
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
466
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
467
Hrvatsko glagoljaštvo kao inkulturacijski proces / Mile Bogović
469
Hrvatsko glagoljaško blago = Der Schatz der kroatischen Glagolizen / Stjepan Damjanović
470
471
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
472
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
473
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta / Josip Bratulić
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta / Josip Bratulić
474
Hrvatski i staroslavenski / Stjepan Damjanović
Hrvatski i staroslavenski / Stjepan Damjanović
476
Hrvatski glagoljski brevijar iz 1493. godine čitavo stoljeće opisivan kao ćirilski časoslov (Breviarium slavicum) / Anica Nazor
478
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
479
Hrvatski glagoljaši i počeci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
480
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću / Anica Nazor
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću / Anica Nazor
481
Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Milan Mihaljević
482
Hrvatska tiskana knjiga : od početaka do nacionalne integracije u XIX. stoljeću / Josip Bratulić
483
Hrvatska pisma u srednjem vijeku / Mateo Žagar
Hrvatska pisma u srednjem vijeku / Mateo Žagar
484
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. / Mateo Žagar
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. / Mateo Žagar
485
Hrvatska glagoljica = Croatian glagolitic script : [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 6. studenoga – 15. prosinca 2018.] / [autori tekstova Sandi Antonac ... [et al.] ; prijevod i prepjev Ivana Čagalj, Nikola Dubović ; fotografije Renata Breka ... et al.].
Hrvatska glagoljica = Croatian glagolitic script : [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 6. studenoga – 15. prosinca 2018.] / [autori tekstova Sandi Antonac ... [et al.] ; prijevod i prepjev Ivana Čagalj, Nikola Dubović ; fotografije Renata Breka ... et al.].
487
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
488
Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
489
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
490
Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa / sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
491
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga / Vesna Badurina-Stipčević
495
Greblov kvarezimal i tumačenje muke
497
Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije / Vesna Badurina-Stipčević
498
Grčićevo zanimanje za staroslavenske tekstove / Josip Bratulić
499
Grafolingvistika i stari tekstovi : osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
Grafolingvistika i stari tekstovi : osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
500
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/