Prikazano 101-200 od 705 zapisa
Spovid općena / [stumačiju s knigь latinskihь počtuvani g[ospo]d[i]nь Êkovь Blažoloviĉ].
101
Spovid općena / oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
Spovid općena / oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
102
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
103
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima / Marica Čunčić
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima / Marica Čunčić
104
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
105
Slogotvorni r i l u korizmenjaku Kolunićeva zbornika / Stjepan Damjanović
106
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
107
Slavenski jezik u liturgiji u Istri : odgovor kritičaru na jednu interpelaciju / [Fran Volarić].
109
Sintaktičke funkcije participa u hrvatskim protestantskim Artikulima (1562.) / Ivana Eterović
111
Sintaksa aktivnih participa u hrvatskoglagoljskom psaltiru / Lucija Turkalj
113
Simpozij "Glagoljica - jedanaest stoljeća jedne velike tradicije" / Anica Nazor
114
Senjski Transit svetoga Jerolima i njegov predložak / Anica Nazor
115
Senjski transit svetoga Jerolima i hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika / Anica Nazor
116
[Senjski glagoljski misal 1494.]
[Senjski glagoljski misal 1494.]
117
Senjske glagoljske isprave / Josip Bratulić
Senjske glagoljske isprave / Josip Bratulić
118
Senjska Spovid općena kao izvor Akademijina Rječnika hrvatskoga ili srpskog jezika / Anica Nazor
119
Senjska ploča II. : (neispisani kameni predložak) / Tomislav Galović
120
Senjska glagoljska baština / Mile Bogović
122
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća / Mile Bogović
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća / Mile Bogović
123
Ruska redakcija u glagoljskim spomenicima / Josip Hamm
126
Rimьski misalь slavênskimь ezikomь prêsv. G. N. Urbana papi VIII povelêniemь izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum s. Pii V Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Urbani VIII et Leonis XII auctoritate recognitum
127
Rimьski misalь slavênskimь ezikomь prêsv. G. N. Urbana papi VIII povelêniemь izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum s. Pii V Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Urbani VIII et Leonis XII auctoritate recognitum
128
Riječka dionica glagoljaštva / Mateo Žagar
129
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
130
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi / Mateo Žagar
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi / Mateo Žagar
132
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj / Josip Bratulić
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj / Josip Bratulić
133
Refleksi jata u korizmenjaku Kolunićeva zbornika / Stjepan Damjanović
134
Razprava ob obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog jezika pri vršenju svete mise po obredu rimokatoličkom u sdruženih biskupijah senjskoj i modruškoj / [Venceslav Soić].
135
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. / Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. / Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
138
Rad. B. Aleksić, Odabrani staroslovenski tekstovi sa rečnikom : [prikaz] / Josip Hamm
139
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
143
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru / Anica Nazor
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru / Anica Nazor
144
Protestantski prijevod Biblije. Uz latinički prijepis Novoga zavjeta hrvatskih protestanata : Anton Dalmatin-Stipan Konzul, Novi Testament / Vesna Badurina-Stipčević
145
Prorok Ilija / Vjera Reiser.
146
Proporcije glagoljskih slova / Marica Čunčić
Proporcije glagoljskih slova / Marica Čunčić
148
Pronađeni Bašćanski ostrišci iz 12. stoljeća / Anica Nazor
149
Problemi normalizacije u vezi s poluglasom (Rad na Rječniku općeslavenskog književnog jezika hrvatske redakcije) / Milan Mihaljević
150
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava / Mateo Žagar
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava / Mateo Žagar
152
Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov / Mateo Žagar
153
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče / Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče / Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
154
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
157
Prilozi u Istarskom razvodu / Tanja Kuštović
Prilozi u Istarskom razvodu / Tanja Kuštović
158
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa : Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
161
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima / Vida Vukoja.
162
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević, Marinka Šimić
164
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
167
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
168
Pravilna visina slova Kijevskih listića / Marica Čunčić
Pravilna visina slova Kijevskih listića / Marica Čunčić
170
Pozdravni govor akademika Anice Nazor : (Franjevci trećoredci glagoljaši i Staroslavenski institut) / Anica Nazor
171
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
172
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
173
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
174
Povijest biskupija Senjske i Modruške ili Krbavske : I. Srednji vijek / Mile Bogović
175
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) / Eduard Hercigonja
176
Povijesne odrednice istarskog glagolizma / Josip Bratulić
177
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
178
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
179
Postolar i blago / Vjera Reiser.
180
Postolar i blago / Vjera Reiser.
181
Postila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
Postila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
182
184
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
185
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova / Ivana Eterović
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova / Ivana Eterović
186
Poraba glagolice kod redovnika III. reda sv. Franje po Dalmaciji, Istri i Kvarneru / napisao Stjepan M. Ivančić.
187
Podsjetnik na djelo Vinka Premude / Tanja Kuštović
Podsjetnik na djelo Vinka Premude / Tanja Kuštović
189
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
190
Počeci hrvatskoga tiskarstva / Josip Bratulić
Počeci hrvatskoga tiskarstva / Josip Bratulić
192
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
193
P. Király, Das Budapester glagolitische Fragment : [prikaz] / Josip Hamm
195
Pjev ptice / Vjera Reiser.
196
Pismo i fonemski sustav / Milan Mihaljević
198
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini / Marinka Šimić
199
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/