Prikazano 501-600 od 705 zapisa
Grafolingvistički opis Bečkih listića / Mateo Žagar
Grafolingvistički opis Bečkih listića / Mateo Žagar
501
Grafika u Slavjan'.
502
Grafički sustav Kijevskih listića / Marica Čunčić
Grafički sustav Kijevskih listića / Marica Čunčić
504
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / Mateo Žagar
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / Mateo Žagar
506
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala : [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala : [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
507
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
508
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković
509
Gradja za glagolsku paleografiju / Vatroslav Jagić.
510
Gotovo nepoznato londonsko izdanje Fučićeve studije o hrvatskoj glagoljskoj epigrafici iz 1999. godine / Tomislav Galović
513
Glagoljski tekstovi Pasije svetoga Lovrenca / Vesna Badurina-Stipčević
519
Glagoljski rukopisi Pašmana i Ugljana / Marinka Šimić.
521
Glagoljski Očenaš / Anica Nazor
Glagoljski Očenaš / Anica Nazor
522
Glagoljske tiskane knjige / Anica Nazor
Glagoljske tiskane knjige / Anica Nazor
529
Glagoljske knjige tiskane u Senju (1494-1508) = Glagolitic Books Printed in Senj (1494-1508) / Anica Nazor
530
Glagoljska verzija pune redakcije Pavlove apokalipse iz Oxfordskog kodeksa Ms. Can. lit. 414. / Eduard Hercigonja
531
Glagoljska tiskara u Senju / Anica Nazor
532
Glagoljska paleografija u europskom kontekstu / Marica Čunčić
Glagoljska paleografija u europskom kontekstu / Marica Čunčić
533
Glagoljska baština u Vrbniku / Josip Bratulić
Glagoljska baština u Vrbniku / Josip Bratulić
537
Glagoljska baština u Bermu / Josip Bratulić
538
Glagoljična pismenost srednjovjekovne Dubašnice (s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga notarijata na otoku Krku) / Ivan Botica, Tomislav Galović
539
Glagoljica u knjižnicama kapucinskih samostana / Anica Vlašić-Anić
542
Glagoljica u benkovačkom kraju / Anica Nazor
Glagoljica u benkovačkom kraju / Anica Nazor
543
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine / Stjepan Damjanović
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine / Stjepan Damjanović
546
Glagoljica na Barbanštini / Josip Bratulić
Glagoljica na Barbanštini / Josip Bratulić
547
Glagoljica i glagoljaši u Poljicima / Josip Bratulić
548
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije / Josip Bratulić
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije / Josip Bratulić
549
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji / Stjepan Damjanović
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji / Stjepan Damjanović
550
Glagoljaštvo prvih desetljeća 20. stoljeća u Nižićevim bilješkama / Ivan Botica.
551
Glagoljaški udio hrvatske jezične povijesti / Mateo Žagar
554
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
555
Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije, ur. Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Državni arhiv u Pazinu, Zagreb 2014., 237 str. : [prikaz] / Tanja Kuštović
556
Glagoljaška baština u Vinodolu =  The glagoliitic heritage in Vinodol / Josip Bratulić
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol / Josip Bratulić
557
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
560
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
561
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
562
Glagolska misa.
Glagolska misa.
563
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
564
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
565
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
566
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
570
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / Ivan Botica, Tomislav Galović
573
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta / Milan Mihaljević
574
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
576
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
577
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
578
Fonemi l, n, j i njihova grafija u hrvatskoglagoljskim rukopisima / Jasna Vince
579
Filosofskite tajni na glagolicata / Josip Bratulić
581
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
582
Faksimilirano i kritičko izdanje Hrvojeva Misala / Anica Nazor
583
Ex libris Josip Bratulić / Zdenka Pozaić.
585
Ex libris Barbara Vujanović / Zdenka Pozaić.
586
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
588
Dvojina u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje / Blanka Ceković, Ivana Eterović
589
Dvije stare tiskane glagoljske knjige na izložbi u Kraljevskoj biblioteci u Haagu (1. X. - 3. XII. 1993.) / Anica Nazor
591
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri / Josip Bratulić
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri / Josip Bratulić
592
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
593
Dva glagoljska natpisa iz 11. st. u Konavlima i Župi dubrovačkoj : znakovi velike starine hrvatskog jezika / Marica Čunčić
594
Drvo posluha / Vjera Reiser.
596
Drvo posluha / Vjera Reiser.
597
Drvo posluha / Vjera Reiser.
598
Drugi ročki glagoljaški bienale / Josip Bratulić
599
Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566. ―1628.) : Glagoljski zapisi. Pazin 2009. / Ivana Eterović
600
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/