Prikazano 201-300 od 711 zapisa
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković
201
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
202
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala : [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala : [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
203
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / Mateo Žagar
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / Mateo Žagar
204
Grafički sustav Kijevskih listića / Marica Čunčić
Grafički sustav Kijevskih listića / Marica Čunčić
206
Grafika u Slavjan'.
208
Grafolingvistički opis Bečkih listića / Mateo Žagar
Grafolingvistički opis Bečkih listića / Mateo Žagar
209
Grafolingvistika i stari tekstovi : osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
Grafolingvistika i stari tekstovi : osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
210
Grčićevo zanimanje za staroslavenske tekstove / Josip Bratulić
211
Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije / Vesna Badurina-Stipčević
212
Greblov kvarezimal i tumačenje muke
213
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga / Vesna Badurina-Stipčević
215
Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa / sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
219
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
220
Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
221
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
222
Hrvatska glagoljica = Croatian glagolitic script : [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 6. studenoga – 15. prosinca 2018.] / [autori tekstova Sandi Antonac ... [et al.] ; prijevod i prepjev Ivana Čagalj, Nikola Dubović ; fotografije Renata Breka ... et al.].
Hrvatska glagoljica = Croatian glagolitic script : [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 6. studenoga – 15. prosinca 2018.] / [autori tekstova Sandi Antonac ... [et al.] ; prijevod i prepjev Ivana Čagalj, Nikola Dubović ; fotografije Renata Breka ... et al.].
223
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. / Mateo Žagar
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. / Mateo Žagar
225
Hrvatska pisma u srednjem vijeku / Mateo Žagar
Hrvatska pisma u srednjem vijeku / Mateo Žagar
226
Hrvatska tiskana knjiga : od početaka do nacionalne integracije u XIX. stoljeću / Josip Bratulić
227
Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Milan Mihaljević
228
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću / Anica Nazor
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću / Anica Nazor
229
Hrvatski glagoljaši i počeci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
230
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
231
Hrvatski glagoljski brevijar iz 1493. godine čitavo stoljeće opisivan kao ćirilski časoslov (Breviarium slavicum) / Anica Nazor
232
Hrvatski i staroslavenski / Stjepan Damjanović
Hrvatski i staroslavenski / Stjepan Damjanović
234
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta / Josip Bratulić
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta / Josip Bratulić
236
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
237
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
238
239
Hrvatsko glagoljaško blago = Der Schatz der kroatischen Glagolizen / Stjepan Damjanović
240
Hrvatsko glagoljaštvo kao inkulturacijski proces / Mile Bogović
241
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
243
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
244
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri / Vesna Badurina-Stipčević
245
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu / Vesna Badurina Stipčević, Marinka Šimić
246
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku / Vesna Badurina Stipčević.
247
Hrvatskoglagoljske inkunabule : u povodu 500. obljetnice brevijara Blaža Baromića (1493-1993) / Anica Nazor
249
Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja / Vesna Badurina-Stipčević
251
Imenice muškoga roda (j)a-deklinacije u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince
256
[Introductorium Croatice].
[Introductorium Croatice].
258
Introductorium Croatice : 1527.
Introductorium Croatice : 1527.
259
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
262
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
263
Istarski razvod
Istarski razvod
264
Ivan Milčetić – istraživač hrvatskoga glagolizma / Stjepan Damjanović
267
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
268
Izložba »Od bitija kapucinskoga fragmenti: povodom 400. obljetnice Kapucina u Rijeci i Hrvatskoj« (Rijeka, 15. 10. – 25. 12. 2010.) / Marinka Šimić
270
Izložba o glagoljici u Rijeci / Anica Nazor
271
Izložba o glagoljici u Rijeci / Anica Nazor
272
Izložba o glagoljskoj knjizi u Zagrebu i Karlovcu / Marica Čunčić
273
Iz morfologije crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije / Jasna Vince-Marinac
274
Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti / Josip Bratulić
Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti / Josip Bratulić
275
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića / Ivan Botica, Tomislav Galović
276
Iz sintakse Kožičićeva Misala hruackoga / Ivana Eterović, Jozo Vela
277
Iz suvremenih tekstoloških proučavanja glagoljskih tekstova / Tanja Kuštović
278
Izvješće povodom obilježavanja 500. obljetnice senjske glagoljske tiskare i 300. obljetnice Vitezovićeve hrvatske državne tiskare u Zagrebu / Ante Glavičić
279
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću / Josip Bratulić
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću / Josip Bratulić
284
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre / Josip Bratulić
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre / Josip Bratulić
285
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo / Stjepan Damjanović
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo / Stjepan Damjanović
288
Je li glagolica pravo svih Hrvata?
289
Je li glagoljica hrvatsko pismo? / Mile Bogović
290
Jezičini kriteriji pri određivanju donje granice crkvenoslavenskog jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima : (prilog diskusiji o problemima crkvenoslavenskog thesaurusa) / Anica Nazor
292
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima / Vesna Badurina-Stipčević
294
Jezičnostilska raslojenost hrvatskoglagoljskih srednjovjekovnih tekstova / Stjepan Damjanović
296
Jezik Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
Jezik Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
298
Jezik creske Muke Franića Vodarića / Marinka Šimić
299
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara / Milan Mihaljević
300
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/