Probrano po: latinica
Prikazano 1-50 od 67 zapisa
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 19(2018) / [glavna urednica Maca Tonković].
1
Časoslovь rimskii slavinskimь êzikomь poveleniemь S.G.N. Innokentie papi i. [X] vidanь = Breviarium Romanum Slavonico idiomate iussu s.d.n. Innocentii pp. X ed / [prir. Rafael Levaković].
2
Zakon vinodolski : od leta 1.280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
6
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
10
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
11
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
12
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
13
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen : mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
14
Memoria sulla conversione dell'alfabeto glagolito nel latino pei libri liturgici slavi di rito romano : presentata dai sacerdoti delle diocesi di Spalato e Makarska al reverendissimo ordinario.
15
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
16
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
17
Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
18
Gradja za glagolsku paleografiju / Vatroslav Jagić.
19
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
20
Bukvar staroslovenskoga jezika : glagolskimi pismeni : za čitanje crkvenih knjig / sastavio Ivan Berčić
21
Missale glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis / recensuerunt V. Jagić, L. Thalloczy, F. Wickhoff.
22
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
23
L'abolizione della liturgia glagolitica nella parrocchia di Lussingrande nel 1802. : con documenti / Melchiade Budinich.
24
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
25
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
26
Je li glagolica pravo svih Hrvata?
27
Contro il glagolito : alcune osservazioni / di D. G. P.
28
Crtice o slovenskoj liturgiji : na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
29
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
30
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
31
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
32
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
33
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
34
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
35
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
36
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
37
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
38
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
39
Živila glagoljica!
40
Borba za glagolicu / Ivo Prodan.
41
Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa / sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
42
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
43
Razprava ob obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog jezika pri vršenju svete mise po obredu rimokatoličkom u sdruženih biskupijah senjskoj i modruškoj / [Venceslav Soić].
44
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
45
Poraba glagolice kod redovnika III. reda sv. Franje po Dalmaciji, Istri i Kvarneru / napisao Stjepan M. Ivančić.
46
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
48
L'Évangéliaire slavon de Reims, dit : Texte du sacre : edition fac-simile en héliogravure : publiée sous les auspices de l'Académie Nationale de Reims / précédée d'une introduction historique par Louis Léger.
50
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/