Probrano po: latinica
Prikazano 1-67 od 67 zapisa
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 19(2018) / [glavna urednica Maca Tonković].
1
Časoslovь rimskii slavinskimь êzikomь poveleniemь S.G.N. Innokentie papi i. [X] vidanь = Breviarium Romanum Slavonico idiomate iussu s.d.n. Innocentii pp. X ed / [prir. Rafael Levaković].
2
Vinodol. : Listine i spisi koji se tiču Vinodola.
3
Dijalog Grgura pape. Nauk redovnikom.
4
Tabula nova mis vičnih za duše purgatorija.
5
Zakon vinodolski : od leta 1.280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
6
Blagoslovi i zakletve.
7
Codices Slavici Vaticani - fascimilia cum descriptione / Mihail Kirillovič Bobrovskij, M. de Strandman.
8
Prijepisi raznh pisama i tekstova izrađeni za Vatroslava Jagića.
9
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
10
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
11
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
12
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
13
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen : mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
14
Memoria sulla conversione dell'alfabeto glagolito nel latino pei libri liturgici slavi di rito romano : presentata dai sacerdoti delle diocesi di Spalato e Makarska al reverendissimo ordinario.
15
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
16
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
17
Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
18
Gradja za glagolsku paleografiju / Vatroslav Jagić.
19
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
20
Bukvar staroslovenskoga jezika : glagolskimi pismeni : za čitanje crkvenih knjig / sastavio Ivan Berčić
21
Missale glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis / recensuerunt V. Jagić, L. Thalloczy, F. Wickhoff.
22
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
23
L'abolizione della liturgia glagolitica nella parrocchia di Lussingrande nel 1802. : con documenti / Melchiade Budinich.
24
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
25
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
26
Je li glagolica pravo svih Hrvata?
27
Contro il glagolito : alcune osservazioni / di D. G. P.
28
Crtice o slovenskoj liturgiji : na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
29
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
30
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
31
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
32
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
33
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
34
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
35
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
36
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
37
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
38
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
39
Živila glagoljica!
40
Borba za glagolicu / Ivo Prodan.
41
Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa / sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
42
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
43
Razprava ob obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog jezika pri vršenju svete mise po obredu rimokatoličkom u sdruženih biskupijah senjskoj i modruškoj / [Venceslav Soić].
44
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
45
Poraba glagolice kod redovnika III. reda sv. Franje po Dalmaciji, Istri i Kvarneru / napisao Stjepan M. Ivančić.
46
Libro de Morti di Provichio : Umrli 1690-1710
47
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
48
Kvadrna bratovštine oltara sv. Mikule u Boljunu.
49
L'Évangéliaire slavon de Reims, dit : Texte du sacre : edition fac-simile en héliogravure : publiée sous les auspices de l'Académie Nationale de Reims / précédée d'une introduction historique par Louis Léger.
50
Azbukividnêk slovinskiĵ iže opĉennim načinom Psalteriĉ nazivaetse pismom b. Jerolima Stridonskago prenapravlen o. f. Rafailom Levakoviĉem Hervaĉaninom.
51
Bukovgnak schiavetanski za nauk male dizze u Dalmazij ponovglien, i popravan.
52
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
53
Vesperal rimsko-slovenski : večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
54
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
55
La liturgia slava : con particolare riflesso all'Istria / studio di Giovanni Pesante.
La liturgia slava : con particolare riflesso all'Istria / studio di Giovanni Pesante.
56
Slavenski jezik u liturgiji u Istri : odgovor kritičaru na jednu interpelaciju / [Fran Volarić].
57
Korizmenjak : latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
Korizmenjak : latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
58
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
59
Dio pèrvi : Uvod i priměri staroslovenski / Vatroslav Jagić
Dio pèrvi : Uvod i priměri staroslovenski / Vatroslav Jagić
60
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
61
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
62
Artikuli ili Deli stare krstjanske vere = (Confessio Augustana Philippa Melanchthona) / u redakciji Stipana Istrijana i Antona Dalmatina ; glagoljski izvornik prepisali latinicom i usporedili s ćiriličkim izdanjem Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod predslovlja Jeremy White].
Artikuli ili Deli stare krstjanske vere = (Confessio Augustana Philippa Melanchthona) / u redakciji Stipana Istrijana i Antona Dalmatina ; glagoljski izvornik prepisali latinicom i usporedili s ćiriličkim izdanjem Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod predslovlja Jeremy White].
63
Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje : latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / [transliteracija i komentari] Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod uvodnog slova na engleski jezik Dagmar Lasić ; fotografije Darko Čižmek].
Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje : latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / [transliteracija i komentari] Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod uvodnog slova na engleski jezik Dagmar Lasić ; fotografije Darko Čižmek].
64
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
65
Missal rimskiĵ va ezik slovenskiĵ sazdan povoleniem P.G.N. pape Urbana Osmago = Missale Romanum Slavonico idiomate iussu S.D.N. Urbani Octavi editum / [prir. Ivan Paštrić].
Missal rimskiĵ va ezik slovenskiĵ sazdan povoleniem P.G.N. pape Urbana Osmago = Missale Romanum Slavonico idiomate iussu S.D.N. Urbani Octavi editum / [prir. Ivan Paštrić].
66
Dio drugi : Uvod i priměri starohervatski / Vatroslav Jagić
Dio drugi : Uvod i priměri starohervatski / Vatroslav Jagić
67
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/