Prikazano 1-50 od 705 zapisa
Teološki priručnih župnika glagoljaša.
2
Oporuka Mikule Črnčića iz Čižića kod Dobrinja.
3
Mučenikoslovje Rimskoje. / Preveo na staroslavenski Ćiril Studenčić.
4
[Zbirčica legenda].
5
Ulomak glagoljaškog misala : Luc. 22,1-18", s transkripcijom B. Šuleka.
6
Govorenja o sakramentima : Priručnik za bogoslove.
7
Tabula nova mis vičnih za duše purgatorija.
8
Predika za mladu mašu.
9
Govorenja o svetoj misi i sakramentima. Priručnik za bogoslove-glagoljaše.
10
Zakon vinodolski : od leta 1.280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
11
Čubranićev zbornik.
12
[Knjiga Viska Tomašića Dižmara baščanskog kapitula].
13
Blagoslovi i zakletve.
14
Razgovaranje od kriposti bogoslovnih, od stvari potribni za spasenje i dr.
15
Obrednik ređenja novaka.
16
[Missale glagoliticum] : Fragmentum
17
Codices Slavici Vaticani - fascimilia cum descriptione / Mihail Kirillovič Bobrovskij, M. de Strandman.
18
Glagoljski brevijar. Fragment.
19
[Introductorium Croatice].
[Introductorium Croatice].
20
Misal po zakonu rimskoga dvora =[Missale Romanum glagolitice]
21
Prijepisi raznh pisama i tekstova izrađeni za Vatroslava Jagića.
22
Ex libris Barbara Vujanović / Zdenka Pozaić.
23
Ex libris Josip Bratulić / Zdenka Pozaić.
24
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
27
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
28
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
29
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
30
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen : mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
31
Memoria sulla conversione dell'alfabeto glagolito nel latino pei libri liturgici slavi di rito romano : presentata dai sacerdoti delle diocesi di Spalato e Makarska al reverendissimo ordinario.
32
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
33
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
34
Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
35
Gradja za glagolsku paleografiju / Vatroslav Jagić.
36
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
37
Bukvar staroslovenskoga jezika : glagolskimi pismeni : za čitanje crkvenih knjig / sastavio Ivan Berčić
38
Grafika u Slavjan'.
39
Missale glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis / recensuerunt V. Jagić, L. Thalloczy, F. Wickhoff.
40
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
41
L'abolizione della liturgia glagolitica nella parrocchia di Lussingrande nel 1802. : con documenti / Melchiade Budinich.
42
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
43
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
44
Je li glagolica pravo svih Hrvata?
45
Contro il glagolito : alcune osservazioni / di D. G. P.
46
Crtice o slovenskoj liturgiji : na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
47
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
48
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
49
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
50
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/