Probrano po: latinica
Prikazano 1-25 od 67 zapisa
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 19(2018) / [glavna urednica Maca Tonković].
1
Časoslovь rimskii slavinskimь êzikomь poveleniemь S.G.N. Innokentie papi i. [X] vidanь = Breviarium Romanum Slavonico idiomate iussu s.d.n. Innocentii pp. X ed / [prir. Rafael Levaković].
2
Vinodol. : Listine i spisi koji se tiču Vinodola.
3
Dijalog Grgura pape. Nauk redovnikom.
4
Tabula nova mis vičnih za duše purgatorija.
5
Zakon vinodolski : od leta 1.280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
6
Blagoslovi i zakletve.
7
Codices Slavici Vaticani - fascimilia cum descriptione / Mihail Kirillovič Bobrovskij, M. de Strandman.
8
Prijepisi raznh pisama i tekstova izrađeni za Vatroslava Jagića.
9
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
10
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
11
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
12
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
13
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen : mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
14
Memoria sulla conversione dell'alfabeto glagolito nel latino pei libri liturgici slavi di rito romano : presentata dai sacerdoti delle diocesi di Spalato e Makarska al reverendissimo ordinario.
15
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
16
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
17
Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
18
Gradja za glagolsku paleografiju / Vatroslav Jagić.
19
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
20
Bukvar staroslovenskoga jezika : glagolskimi pismeni : za čitanje crkvenih knjig / sastavio Ivan Berčić
21
Missale glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis / recensuerunt V. Jagić, L. Thalloczy, F. Wickhoff.
22
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
23
L'abolizione della liturgia glagolitica nella parrocchia di Lussingrande nel 1802. : con documenti / Melchiade Budinich.
24
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
25
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/