Prikazano 101-150 od 661 zapisa
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
101
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri / Josip Bratulić
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri / Josip Bratulić
102
Dvije stare tiskane glagoljske knjige na izložbi u Kraljevskoj biblioteci u Haagu (1. X. - 3. XII. 1993.) / Anica Nazor
103
Dvojina u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje / Blanka Ceković, Ivana Eterović
105
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
106
Ex libris Barbara Vujanović / Zdenka Pozaić.
108
Ex libris Josip Bratulić / Zdenka Pozaić.
109
Faksimilirano i kritičko izdanje Hrvojeva Misala / Anica Nazor
111
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
112
Filosofskite tajni na glagolicata / Josip Bratulić
113
Fonemi l, n, j i njihova grafija u hrvatskoglagoljskim rukopisima / Jasna Vince
115
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
116
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
117
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
118
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta / Milan Mihaljević
120
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / Ivan Botica, Tomislav Galović
121
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
124
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
128
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
129
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
130
Glagolska misa.
Glagolska misa.
131
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
132
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
133
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
134
Glagoljaška baština u Vinodolu =  The glagoliitic heritage in Vinodol / Josip Bratulić
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol / Josip Bratulić
137
Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije, ur. Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Državni arhiv u Pazinu, Zagreb 2014., 237 str. : [prikaz] / Tanja Kuštović
138
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
139
Glagoljaški udio hrvatske jezične povijesti / Mateo Žagar
140
Glagoljaštvo prvih desetljeća 20. stoljeća u Nižićevim bilješkama / Ivan Botica.
143
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji / Stjepan Damjanović
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji / Stjepan Damjanović
144
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije / Josip Bratulić
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije / Josip Bratulić
145
Glagoljica i glagoljaši u Poljicima / Josip Bratulić
146
Glagoljica na Barbanštini / Josip Bratulić
Glagoljica na Barbanštini / Josip Bratulić
147
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine / Stjepan Damjanović
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine / Stjepan Damjanović
148
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/