Prikazano 201-250 od 667 zapisa
Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa / sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
204
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
205
Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
206
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
207
Hrvatska glagoljica = Croatian glagolitic script : [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 6. studenoga – 15. prosinca 2018.] / [autori tekstova Sandi Antonac ... [et al.] ; prijevod i prepjev Ivana Čagalj, Nikola Dubović ; fotografije Renata Breka ... et al.].
Hrvatska glagoljica = Croatian glagolitic script : [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 6. studenoga – 15. prosinca 2018.] / [autori tekstova Sandi Antonac ... [et al.] ; prijevod i prepjev Ivana Čagalj, Nikola Dubović ; fotografije Renata Breka ... et al.].
208
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. / Mateo Žagar
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. / Mateo Žagar
210
Hrvatska pisma u srednjem vijeku / Mateo Žagar
Hrvatska pisma u srednjem vijeku / Mateo Žagar
211
Hrvatska tiskana knjiga : od početaka do nacionalne integracije u XIX. stoljeću / Josip Bratulić
212
Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Milan Mihaljević
213
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću / Anica Nazor
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću / Anica Nazor
214
Hrvatski glagoljaši i počeci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
215
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
216
Hrvatski glagoljski brevijar iz 1493. godine čitavo stoljeće opisivan kao ćirilski časoslov (Breviarium slavicum) / Anica Nazor
217
Hrvatski i staroslavenski / Stjepan Damjanović
Hrvatski i staroslavenski / Stjepan Damjanović
219
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta / Josip Bratulić
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta / Josip Bratulić
221
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
222
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
223
224
Hrvatsko glagoljaško blago = Der Schatz der kroatischen Glagolizen / Stjepan Damjanović
225
Hrvatsko glagoljaštvo kao inkulturacijski proces / Mile Bogović
226
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
228
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
229
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri / Vesna Badurina-Stipčević
230
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu / Vesna Badurina Stipčević, Marinka Šimić
231
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku / Vesna Badurina Stipčević.
232
Hrvatskoglagoljske inkunabule : u povodu 500. obljetnice brevijara Blaža Baromića (1493-1993) / Anica Nazor
234
Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja / Vesna Badurina-Stipčević
236
Imenice muškoga roda (j)a-deklinacije u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince
241
[Introductorium Croatice].
[Introductorium Croatice].
243
Introductorium Croatice : 1527.
Introductorium Croatice : 1527.
244
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
247
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
248
Istarski razvod
Istarski razvod
249
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/