Prikazano 201-250 od 667 zapisa
O slovare horvatsko-glagoličeskoj redakcii obščeslavjanskogo literaturnogo (cerkovnoslavjanskogo) jazyka / Anica Nazor
201
O senjskom glagoljskom misalu 1494. / Anica Nazor
O senjskom glagoljskom misalu 1494. / Anica Nazor
202
Ortografija natpisa Bašćanske ploče / Mateo Žagar
Ortografija natpisa Bašćanske ploče / Mateo Žagar
203
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova / Anica Nazor
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova / Anica Nazor
205
O potrebi kritičkih ili faksimiliranih izdanja senjske glagoljske tiskare / Anica Nazor
208
O potrebi faksimilnih, kritičkih, digitalnih izdanja senjske glagoljske tiskare i njihove mrežne dostupnosti : razmišljanje povodom 520. obljetnice tiskanja Senjskoga glagoljskoga misala / Juraj Lokmer
209
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare / Anica Nazor
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare / Anica Nazor
210
O otkriću glagoljskoga Senjskoga misala i njegovih rijetkih primjeraka / Anica Nazor
211
O jeziku Vidova Brevijara / Milan Mihaljević.
213
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja : perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
214
O hrvatskoj glagoljskoj inkunabuli Spovid općena, Senj 25. IV. 1496. / Anica Nazor
216
O glasu j i načinima njegova bilježenja u tekstovima hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika / Milan Mihaljević
217
O glagoljskoj tiskari u Senju i njezinim izdanjima (1494.-1508.) / Anica Nazor
218
Oficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
Oficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
219
Odlomak Protoevanđelja Jakovljeva u hrvatskoglagoljskom Brevijaru Britanske knjižnice / Vesna Badurina-Stipčević
221
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
223
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
224
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
227
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu / Jasna Vince
228
Obla ili bugarska glagoljica / Josip Bratulić
Obla ili bugarska glagoljica / Josip Bratulić
229
Obla i bugarska glagoljica / Josip Bratulić
Obla i bugarska glagoljica / Josip Bratulić
230
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
231
N.S.Trubetzkoy, Altkirchenslavische Grammatik : [prikaz] Josip Hamm
232
Novo čitanje hrvatskoga glagoljskoga konavoskoga natpisa iz 11. stoljeća / Marica Čunčić
234
Nikola Žic / Josip Bratulić
Nikola Žic / Josip Bratulić
240
Nepromjenjive riječi u Ivančićevu zborniku / Tanja Kuštović
241
Nekoliko lingvističkih zanimljivosti iz hrvatskoglagoljskih kodeksa / Milan Mihaljević
243
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima / Anica Nazor
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima / Anica Nazor
244
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) / Mateo Žagar
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) / Mateo Žagar
246
Neka proklija zemlja / Marica Čunčić
247
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
248
Neka budu svjetlila / Marica Čunčić
250
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/