Prikazano 51-100 od 667 zapisa
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
51
Trajanje srednjovjekovnih prikazanjskih tekstova / Josip Bratulić
52
Tragom Parčićeva glagoljskoga Misala / Anica Nazor
53
54
Tisućljetno hrvatsko glagoljaštvo i njegovi ćirilometodski korijeni / Stjepan Damjanović
55
Tiskana glagoljska knjiga od prvotiska Misala 1483. do Brozićeva brevijara 1591. / Anica Nazor
57
The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling / Vida Vukoja
58
Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského : [prikaz] Josip Hamm
59
Temeljna djela i likovi hrvatske književnosti kroz povijest: od Bašćanske ploče i Marka Marulića do naših dana / Josip Bratulić
61
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove / Vesna Badurina-Stipčević
62
Tabla za dicu : edne malahne knižice iz kih se ... ditca, tere priprosti ljudi zglagolskimi slovmi čtati, ... lahko mogu naučiti = Abecedarium, und der ganze Catechismus ... in der Crobatischen Sprach
Tabla za dicu : edne malahne knižice iz kih se ... ditca, tere priprosti ljudi zglagolskimi slovmi čtati, ... lahko mogu naučiti = Abecedarium, und der ganze Catechismus ... in der Crobatischen Sprach
63
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? / Jasna Vince
64
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? / Marica Čunčić
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? / Marica Čunčić
65
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. : Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović
69
Šimun Kožičić : bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta i kulturnoga i turističkoga branda grada Rijeke / Juraj Lokmer
70
Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u istraživanjima Petra Kolendića / Anica Nazor
71
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije / Milan Mihaljević
73
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije / Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije / Mateo Žagar
74
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
75
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
77
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
79
Staroslavenski u službi hrvatske kulture / Stjepan Damjanović
Staroslavenski u službi hrvatske kulture / Stjepan Damjanović
80
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
81
Staroslavenska misa : mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
Staroslavenska misa : mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
83
Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
84
Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
85
Starohrvatski prijevod "Pjesme nad pjesmama" / Josip Hamm
87
Srednjovjekovni itinerar po Svetoj zemlji iz Vinodolskoga zbornika / Josip Vučković
88
Spovid općena / [stumačiju s knigь latinskihь počtuvani g[ospo]d[i]nь Êkovь Blažoloviĉ].
89
Spovid općena / oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
Spovid općena / oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
90
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
91
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima / Marica Čunčić
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima / Marica Čunčić
92
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
93
Slogotvorni r i l u korizmenjaku Kolunićeva zbornika / Stjepan Damjanović
94
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
95
Slavenski jezik u liturgiji u Istri : odgovor kritičaru na jednu interpelaciju / [Fran Volarić].
97
Sintaktičke funkcije participa u hrvatskim protestantskim Artikulima (1562.) / Ivana Eterović
99
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/