Prikazano 101-150 od 667 zapisa
Sintaksa aktivnih participa u hrvatskoglagoljskom psaltiru / Lucija Turkalj
101
Simpozij "Glagoljica - jedanaest stoljeća jedne velike tradicije" / Anica Nazor
102
Senjski Transit svetoga Jerolima i njegov predložak / Anica Nazor
103
Senjski transit svetoga Jerolima i hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika / Anica Nazor
104
[Senjski glagoljski misal 1494.]
[Senjski glagoljski misal 1494.]
105
Senjske glagoljske isprave / Josip Bratulić
Senjske glagoljske isprave / Josip Bratulić
106
Senjska Spovid općena kao izvor Akademijina Rječnika hrvatskoga ili srpskog jezika / Anica Nazor
107
Senjska ploča II. : (neispisani kameni predložak) / Tomislav Galović
108
Senjska glagoljska baština / Mile Bogović
110
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća / Mile Bogović
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća / Mile Bogović
111
Ruska redakcija u glagoljskim spomenicima / Josip Hamm
114
Rimьski misalь slavênskimь ezikomь prêsv. G. N. Urbana papi VIII povelêniemь izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum s. Pii V Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Urbani VIII et Leonis XII auctoritate recognitum
115
Rimьski misalь slavênskimь ezikomь prêsv. G. N. Urbana papi VIII povelêniemь izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum s. Pii V Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Urbani VIII et Leonis XII auctoritate recognitum
116
Riječka dionica glagoljaštva / Mateo Žagar
117
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
118
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi / Mateo Žagar
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi / Mateo Žagar
120
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj / Josip Bratulić
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj / Josip Bratulić
121
Refleksi jata u korizmenjaku Kolunićeva zbornika / Stjepan Damjanović
122
Razprava ob obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog jezika pri vršenju svete mise po obredu rimokatoličkom u sdruženih biskupijah senjskoj i modruškoj / [Venceslav Soić].
123
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. / Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. / Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
126
Rad. B. Aleksić, Odabrani staroslovenski tekstovi sa rečnikom : [prikaz] / Josip Hamm
127
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
131
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru / Anica Nazor
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru / Anica Nazor
132
Protestantski prijevod Biblije. Uz latinički prijepis Novoga zavjeta hrvatskih protestanata : Anton Dalmatin-Stipan Konzul, Novi Testament / Vesna Badurina-Stipčević
133
Proporcije glagoljskih slova / Marica Čunčić
Proporcije glagoljskih slova / Marica Čunčić
134
Pronađeni Bašćanski ostrišci iz 12. stoljeća / Anica Nazor
135
Problemi normalizacije u vezi s poluglasom (Rad na Rječniku općeslavenskog književnog jezika hrvatske redakcije) / Milan Mihaljević
136
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava / Mateo Žagar
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava / Mateo Žagar
138
Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov / Mateo Žagar
139
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče / Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče / Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
140
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
143
Prilozi u Istarskom razvodu / Tanja Kuštović
Prilozi u Istarskom razvodu / Tanja Kuštović
144
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa : Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
147
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima / Vida Vukoja.
148
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević, Marinka Šimić
150
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/