Prikazano 101-150 od 710 zapisa
Događaj razmjera : Branko Fučić, Glagoljski natpisi, Zagreb 1982, Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjestnosti, knjiga 57, str. 420 : [prikaz] / Anica Nazor
101
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa / Anica Nazor
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa / Anica Nazor
102
Doprinos Josipa Leonarda Tandarića istraživanju glagoljaštva / Vida Lučić
103
Dopunjeno izvješće o otkriću Senjske glagoljske ploče u povodu 900. obljetnice njezina postojanja / Ante Glavičić
104
Dosadašnja čitanja darovnice slavnoga Dragoslava / Milan Mihaljević.
105
Dragica Malić i glagoljski tekstovi / Anica Nazor
107
Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566. ―1628.) : Glagoljski zapisi. Pazin 2009. / Ivana Eterović
108
Drugi ročki glagoljaški bienale / Josip Bratulić
109
Drvo posluha / Vjera Reiser.
110
Drvo posluha / Vjera Reiser.
111
Drvo posluha / Vjera Reiser.
112
Dva glagoljska natpisa iz 11. st. u Konavlima i Župi dubrovačkoj : znakovi velike starine hrvatskog jezika / Marica Čunčić
114
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
115
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri / Josip Bratulić
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri / Josip Bratulić
116
Dvije stare tiskane glagoljske knjige na izložbi u Kraljevskoj biblioteci u Haagu (1. X. - 3. XII. 1993.) / Anica Nazor
117
Dvojina u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje / Blanka Ceković, Ivana Eterović
119
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
120
Ex libris Barbara Vujanović / Zdenka Pozaić.
122
Ex libris Josip Bratulić / Zdenka Pozaić.
123
Faksimilirano i kritičko izdanje Hrvojeva Misala / Anica Nazor
125
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
126
Filosofskite tajni na glagolicata / Josip Bratulić
127
Fonemi l, n, j i njihova grafija u hrvatskoglagoljskim rukopisima / Jasna Vince
129
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
130
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
131
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
132
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta / Milan Mihaljević
134
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / Ivan Botica, Tomislav Galović
135
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
138
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
142
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
143
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
144
Glagolska misa.
Glagolska misa.
145
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
146
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
147
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
148
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/