Prikazano 1-100 od 701 zapisa
Codices Slavici Vaticani - fascimilia cum descriptione. / Mihail Kirillovič Bobrovskij, M. de Strandman.
1
[Missale glagoliticum] : Fragmentum
2
[Senjski glagoljski misal 1494.]
[Senjski glagoljski misal 1494.]
3
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
4
Glagoljski misal : Ulomak.
5
Razgovaranje od kriposti bogoslovnih, od stvari potribni za spasenje i dr.
7
[Miscellanea croatico-glagolitica].
8
[Fragmenta croatico-glagolitica].
9
Kvadrna bratovštine oltara sv. Mikule u Boljunu.
10
Blagoslovi i zakletve.
11
[Knjiga Viska Tomašića Dižmara baščanskog kapitula].
12
Oporuka Mikule Črnčića iz Čižića kod Dobrinja.
14
Predika za mladu mašu.
15
Govorenja o svetoj misi i sakramentima. Priručnik za bogoslove-glagoljaše.
16
Tabula nova mis vičnih za duše purgatorija.
17
Govorenja o sakramentima : Priručnik za bogoslove.
18
Ulomak glagoljaškog misala : Luc. 22,1-18", s transkripcijom B. Šuleka.
19
[Zbirčica legenda].
20
Mučenikoslovje Rimskoje. / Preveo na staroslavenski Ćiril Studenčić.
21
Teološki priručnih župnika glagoljaša.
22
Vinodol. : Listine i spisi koji se tiču Vinodola.
24
Molitveni priručnik za "Procesioni" u Baškoj i razne druge molitve [glagolj. i latinica].
25
Breviarium Romanum.
Breviarium Romanum.
29
Glagoljski brevijar : ulomak.
30
Glagoljski brevijar : Ulomak.
31
Glagoljski misal : Ulomak.
32
Glagoljski časoslov. Ulomak.
33
Glagoljski obrednik. Ulomak.
Glagoljski obrednik. Ulomak.
34
35
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima / Vesna Badurina-Stipčević
36
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
37
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja : perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
39
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
40
Jezikoslovni temelji paleografije : glagoljičko motrište / Mateo Žagar
41
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
42
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
43
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima / Tanja Kuštović
44
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
45
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
47
Protestantski prijevod Biblije. Uz latinički prijepis Novoga zavjeta hrvatskih protestanata : Anton Dalmatin-Stipan Konzul, Novi Testament / Vesna Badurina-Stipčević
48
52
Legenda de Patras (Legenda o sv. Antunu Opatu) u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević
53
Odlomak Protoevanđelja Jakovljeva u hrvatskoglagoljskom Brevijaru Britanske knjižnice / Vesna Badurina-Stipčević
54
"Passio s. Machabaeorum" u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević
55
Glagoljski rukopisi Pašmana i Ugljana / Marinka Šimić.
57
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
59
O jeziku Vidova Brevijara / Milan Mihaljević.
60
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku / Vesna Badurina Stipčević.
61
Zamjenice / Milan Mihaljević
65
Pismo i fonemski sustav / Milan Mihaljević
66
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / Ivan Botica, Tomislav Galović
67
Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Milan Mihaljević
68
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan MIhaljević
69
Najnovija otkrića glagoljice u biblioteci Kapucinskoga samostana u Karlobagu / Anica Vlašić-Anić
70
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević, Marinka Šimić
71
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima / Vesna Badurina Stipčević, Milan Mihaljević, Marinka Šimić
72
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini / Marinka Šimić
73
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
74
Morfološka (tvorbena) raščlamba leksika najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
75
Mlađi hrvatskoglagoljski biblijski prijevodi / Vesna Badurina-Stipčević
76
Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije / Vesna Badurina-Stipčević
77
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 / Vesna Badurina-Stipčević
78
Mjesto Kristove Muke - Golgota u hrvatskoglagoljskim biblijskim prijevodima / Vesna Badurina-Stipčević
79
Misal po zakonu rimskoga dvora. [Missale Romanum glagolitice].
80
Kukuljevićev glagoljski epitaf „ Zahvalni sin svome otcu“ / Anica Vlašić-Anić
81
Kajkavski utjecaj u 2. novljanskome brevijaru / Marinka Šimić
82
Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti / Vesna Badurina-Stipčević
83
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića / Ivan Botica, Tomislav Galović
84
Leksičke i tekstološke varijante u komunalu hrvatskoglagoljskih brevijara / Marinka Šimić
85
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara / Milan Mihaljević
86
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa : Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
87
Legenda o svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku / Vesna Badurina-Stipčević
88
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta / Milan Mihaljević
89
Deklinacija imenica u Akademijinu brevijaru (III c 12) / Marinka Šimić
90
Distributivnost i gramatički broj u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku / Jasna Vince
91
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga / Vesna Badurina-Stipčević
92
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu / Jasna Vince
93
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević
94
Leksik Traktata o sedam smrtnih grijeha u Ivančićevu i Kolunićevu zborniku / Marinka Šimić
95
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije / Milan Mihaljević
96
Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja / Vesna Badurina-Stipčević
97
Jezik creske Muke Franića Vodarića / Marinka Šimić
98
Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima / Marinka Šimić
99
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove / Vesna Badurina-Stipčević
100
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/