Prikazano 121-150 od 667 zapisa
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
121
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta / Milan Mihaljević
123
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / Ivan Botica, Tomislav Galović
124
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
127
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
131
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
132
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
133
Glagolska misa.
Glagolska misa.
134
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
135
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
136
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
137
Glagoljaška baština u Vinodolu =  The glagoliitic heritage in Vinodol / Josip Bratulić
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol / Josip Bratulić
140
Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije, ur. Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Državni arhiv u Pazinu, Zagreb 2014., 237 str. : [prikaz] / Tanja Kuštović
141
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
142
Glagoljaški udio hrvatske jezične povijesti / Mateo Žagar
143
Glagoljaštvo prvih desetljeća 20. stoljeća u Nižićevim bilješkama / Ivan Botica.
146
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji / Stjepan Damjanović
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji / Stjepan Damjanović
147
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije / Josip Bratulić
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije / Josip Bratulić
148
Glagoljica i glagoljaši u Poljicima / Josip Bratulić
149
Glagoljica na Barbanštini / Josip Bratulić
Glagoljica na Barbanštini / Josip Bratulić
150
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/