Prikazano 91-120 od 667 zapisa
Distributivnost i gramatički broj u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku / Jasna Vince
91
Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća / Anica Nazor
Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća / Anica Nazor
92
Djelovanje Dragutina Antuna Parčića na Krku / Mateo Žagar
93
Događaj razmjera : Branko Fučić, Glagoljski natpisi, Zagreb 1982, Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjestnosti, knjiga 57, str. 420 : [prikaz] / Anica Nazor
94
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa / Anica Nazor
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa / Anica Nazor
95
Doprinos Josipa Leonarda Tandarića istraživanju glagoljaštva / Vida Lučić
96
Dopunjeno izvješće o otkriću Senjske glagoljske ploče u povodu 900. obljetnice njezina postojanja / Ante Glavičić
97
Dosadašnja čitanja darovnice slavnoga Dragoslava / Milan Mihaljević.
98
Dragica Malić i glagoljski tekstovi / Anica Nazor
99
Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566. ―1628.) : Glagoljski zapisi. Pazin 2009. / Ivana Eterović
100
Drugi ročki glagoljaški bienale / Josip Bratulić
101
Dva glagoljska natpisa iz 11. st. u Konavlima i Župi dubrovačkoj : znakovi velike starine hrvatskog jezika / Marica Čunčić
103
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
104
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri / Josip Bratulić
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri / Josip Bratulić
105
Dvije stare tiskane glagoljske knjige na izložbi u Kraljevskoj biblioteci u Haagu (1. X. - 3. XII. 1993.) / Anica Nazor
106
Dvojina u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje / Blanka Ceković, Ivana Eterović
108
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
109
Ex libris Barbara Vujanović / Zdenka Pozaić.
111
Ex libris Josip Bratulić / Zdenka Pozaić.
112
Faksimilirano i kritičko izdanje Hrvojeva Misala / Anica Nazor
114
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
115
Filosofskite tajni na glagolicata / Josip Bratulić
116
Fonemi l, n, j i njihova grafija u hrvatskoglagoljskim rukopisima / Jasna Vince
118
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
119
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
120
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/