Prikazano 121-150 od 710 zapisa
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
121
Ex libris Barbara Vujanović / Zdenka Pozaić.
123
Ex libris Josip Bratulić / Zdenka Pozaić.
124
Faksimilirano i kritičko izdanje Hrvojeva Misala / Anica Nazor
126
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
127
Filosofskite tajni na glagolicata / Josip Bratulić
128
Fonemi l, n, j i njihova grafija u hrvatskoglagoljskim rukopisima / Jasna Vince
130
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
131
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
132
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
133
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta / Milan Mihaljević
135
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / Ivan Botica, Tomislav Galović
136
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
139
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
143
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
144
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
145
Glagolska misa.
Glagolska misa.
146
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
147
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
148
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
149
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/