Prikazano 251-300 od 667 zapisa
Ivan Milčetić – istraživač hrvatskoga glagolizma / Stjepan Damjanović
253
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
254
Izložba »Od bitija kapucinskoga fragmenti: povodom 400. obljetnice Kapucina u Rijeci i Hrvatskoj« (Rijeka, 15. 10. – 25. 12. 2010.) / Marinka Šimić
256
Izložba o glagoljici u Rijeci / Anica Nazor
257
Izložba o glagoljici u Rijeci / Anica Nazor
258
Izložba o glagoljskoj knjizi u Zagrebu i Karlovcu / Marica Čunčić
259
Iz morfologije crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije / Jasna Vince-Marinac
260
Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti / Josip Bratulić
Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti / Josip Bratulić
261
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića / Ivan Botica, Tomislav Galović
262
Iz sintakse Kožičićeva Misala hruackoga / Ivana Eterović, Jozo Vela
263
Iz suvremenih tekstoloških proučavanja glagoljskih tekstova / Tanja Kuštović
264
Izvješće povodom obilježavanja 500. obljetnice senjske glagoljske tiskare i 300. obljetnice Vitezovićeve hrvatske državne tiskare u Zagrebu / Ante Glavičić
265
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću / Josip Bratulić
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću / Josip Bratulić
270
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre / Josip Bratulić
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre / Josip Bratulić
271
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo / Stjepan Damjanović
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo / Stjepan Damjanović
274
Je li glagolica pravo svih Hrvata?
275
Je li glagoljica hrvatsko pismo? / Mile Bogović
276
Jezičini kriteriji pri određivanju donje granice crkvenoslavenskog jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima : (prilog diskusiji o problemima crkvenoslavenskog thesaurusa) / Anica Nazor
278
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima / Vesna Badurina-Stipčević
280
Jezičnostilska raslojenost hrvatskoglagoljskih srednjovjekovnih tekstova / Stjepan Damjanović
282
Jezik Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
Jezik Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
284
Jezik creske Muke Franića Vodarića / Marinka Šimić
285
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara / Milan Mihaljević
286
Jezik kanona mise u Kožičićevu "Misalu hruackom" / Milan Mihaljević.
288
Jezikoslovni temelji paleografije : glagoljičko motrište / Mateo Žagar
291
Jezik prvotiska u kontekstu književnojezične prakse hrvatskih glagoljaša / Stjepan Damjanović
292
J. Kurz, Evangeliarum Assemani : [prikaz] / Josip Hamm
293
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi / Mateo Žagar
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi / Mateo Žagar
294
Josip Vajs - učenik i učitelj hrvatskih glagoljaša / Josip Bratulić
Josip Vajs - učenik i učitelj hrvatskih glagoljaša / Josip Bratulić
295
Josip Vrana, Hrvatskoglagoljski blagdanar. Studija o pravopisu, jeziku i podrijetlu novljanskog rukopisa iz godine 1506. : [prikaz] / Josip Hamm
296
Još glagoljskih Pazinskih fragmenata iz početka XIV. stoljeća / Anica Nazor
297
Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti / Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti / Anica Nazor
298
Još jedan glagoljski tekst Očenaša / Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst Očenaša / Anica Nazor
300
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/