Prikazano 501-600 od 667 zapisa
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
501
502
Postila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
Postila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
503
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
504
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
505
Povijesne odrednice istarskog glagolizma / Josip Bratulić
506
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) / Eduard Hercigonja
507
Povijest biskupija Senjske i Modruške ili Krbavske : I. Srednji vijek / Mile Bogović
508
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
509
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
510
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
511
Pozdravni govor akademika Anice Nazor : (Franjevci trećoredci glagoljaši i Staroslavenski institut) / Anica Nazor
512
Pravilna visina slova Kijevskih listića / Marica Čunčić
Pravilna visina slova Kijevskih listića / Marica Čunčić
513
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
515
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
516
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević, Marinka Šimić
518
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima / Vida Vukoja.
520
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa : Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
521
Prilozi u Istarskom razvodu / Tanja Kuštović
Prilozi u Istarskom razvodu / Tanja Kuštović
524
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
525
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče / Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče / Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
528
Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov / Mateo Žagar
529
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava / Mateo Žagar
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava / Mateo Žagar
530
Problemi normalizacije u vezi s poluglasom (Rad na Rječniku općeslavenskog književnog jezika hrvatske redakcije) / Milan Mihaljević
532
Pronađeni Bašćanski ostrišci iz 12. stoljeća / Anica Nazor
533
Proporcije glagoljskih slova / Marica Čunčić
Proporcije glagoljskih slova / Marica Čunčić
534
Protestantski prijevod Biblije. Uz latinički prijepis Novoga zavjeta hrvatskih protestanata : Anton Dalmatin-Stipan Konzul, Novi Testament / Vesna Badurina-Stipčević
535
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru / Anica Nazor
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru / Anica Nazor
536
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
537
Rad. B. Aleksić, Odabrani staroslovenski tekstovi sa rečnikom : [prikaz] / Josip Hamm
541
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. / Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. / Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
542
Razprava ob obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog jezika pri vršenju svete mise po obredu rimokatoličkom u sdruženih biskupijah senjskoj i modruškoj / [Venceslav Soić].
545
Refleksi jata u korizmenjaku Kolunićeva zbornika / Stjepan Damjanović
546
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj / Josip Bratulić
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj / Josip Bratulić
547
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi / Mateo Žagar
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi / Mateo Žagar
548
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
550
Riječka dionica glagoljaštva / Mateo Žagar
551
Rimьski misalь slavênskimь ezikomь prêsv. G. N. Urbana papi VIII povelêniemь izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum s. Pii V Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Urbani VIII et Leonis XII auctoritate recognitum
552
Rimьski misalь slavênskimь ezikomь prêsv. G. N. Urbana papi VIII povelêniemь izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum s. Pii V Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Urbani VIII et Leonis XII auctoritate recognitum
553
Ruska redakcija u glagoljskim spomenicima / Josip Hamm
554
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća / Mile Bogović
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća / Mile Bogović
557
Senjska glagoljska baština / Mile Bogović
558
Senjska ploča II. : (neispisani kameni predložak) / Tomislav Galović
560
Senjska Spovid općena kao izvor Akademijina Rječnika hrvatskoga ili srpskog jezika / Anica Nazor
561
Senjske glagoljske isprave / Josip Bratulić
Senjske glagoljske isprave / Josip Bratulić
562
[Senjski glagoljski misal 1494.]
[Senjski glagoljski misal 1494.]
563
Senjski transit svetoga Jerolima i hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika / Anica Nazor
564
Senjski Transit svetoga Jerolima i njegov predložak / Anica Nazor
565
Simpozij "Glagoljica - jedanaest stoljeća jedne velike tradicije" / Anica Nazor
566
Sintaksa aktivnih participa u hrvatskoglagoljskom psaltiru / Lucija Turkalj
567
Sintaktičke funkcije participa u hrvatskim protestantskim Artikulima (1562.) / Ivana Eterović
569
Slavenski jezik u liturgiji u Istri : odgovor kritičaru na jednu interpelaciju / [Fran Volarić].
571
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
573
Slogotvorni r i l u korizmenjaku Kolunićeva zbornika / Stjepan Damjanović
574
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
575
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima / Marica Čunčić
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima / Marica Čunčić
576
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
577
Spovid općena / oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
Spovid općena / oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
578
Spovid općena / [stumačiju s knigь latinskihь počtuvani g[ospo]d[i]nь Êkovь Blažoloviĉ].
579
Srednjovjekovni itinerar po Svetoj zemlji iz Vinodolskoga zbornika / Josip Vučković
580
Starohrvatski prijevod "Pjesme nad pjesmama" / Josip Hamm
581
Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
583
Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
584
Staroslavenska misa : mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
Staroslavenska misa : mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
585
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
587
Staroslavenski u službi hrvatske kulture / Stjepan Damjanović
Staroslavenski u službi hrvatske kulture / Stjepan Damjanović
588
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
589
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
591
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
593
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije / Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije / Mateo Žagar
594
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije / Milan Mihaljević
595
Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u istraživanjima Petra Kolendića / Anica Nazor
597
Šimun Kožičić : bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta i kulturnoga i turističkoga branda grada Rijeke / Juraj Lokmer
598
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. : Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović
599
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/