Prikazano 126-150 od 667 zapisa
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
126
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
130
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
131
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
132
Glagolska misa.
Glagolska misa.
133
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
134
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
135
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
136
Glagoljaška baština u Vinodolu =  The glagoliitic heritage in Vinodol / Josip Bratulić
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol / Josip Bratulić
139
Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije, ur. Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Državni arhiv u Pazinu, Zagreb 2014., 237 str. : [prikaz] / Tanja Kuštović
140
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
141
Glagoljaški udio hrvatske jezične povijesti / Mateo Žagar
142
Glagoljaštvo prvih desetljeća 20. stoljeća u Nižićevim bilješkama / Ivan Botica.
145
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji / Stjepan Damjanović
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji / Stjepan Damjanović
146
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije / Josip Bratulić
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije / Josip Bratulić
147
Glagoljica i glagoljaši u Poljicima / Josip Bratulić
148
Glagoljica na Barbanštini / Josip Bratulić
Glagoljica na Barbanštini / Josip Bratulić
149
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine / Stjepan Damjanović
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine / Stjepan Damjanović
150
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/