Prikazano 1-30 od 237 zapisa
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
1
Pašmanske matice umrlih (Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice Marije u Pašmanu 1606. – 1825. Uredili Pavao KERO i Josip FARIČIĆ. Stalna izložba crkvene umjetnosti (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, Vol. XVII) – Sveučilište u Zadru, Zadar 2015., 492 str. + faksimil) : [prikaz] Ivan Botica
3
Imenice muškoga roda (j)a-deklinacije u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince
5
Fonemi l, n, j i njihova grafija u hrvatskoglagoljskim rukopisima / Jasna Vince
6
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
8
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen : mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
9
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
10
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
11
Crtice o slovenskoj liturgiji : na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
12
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
13
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
14
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
15
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
16
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
17
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
18
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
19
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
20
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
21
Živila glagoljica!
22
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
23
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
24
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
25
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja : perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
26
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
27
Jezikoslovni temelji paleografije : glagoljičko motrište / Mateo Žagar
28
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
29
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/