Prikazano 1-100 od 667 zapisa
Misal hruacki po rimski običai i činь sa vsimi eže v diečkihь misalehь sut ... od slova do slova kužanь popravlenь i prepisanь častnim ... Šimunomь Kožičićemь Zadraninomь biskupom modruškimь.
1
Glagoljski natpisi / Branko Fučić ; [fotografije Archivo di stato, Venezia... [etc.] ; crteži Josip Batel... et al.].
2
Vrbnički statut
Vrbnički statut
3
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
5
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 20(2019) / glavni urednik Tomislav Galović.
6
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 16(2015) / [glavna urednica Maca Tonković].
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 16(2015) / [glavna urednica Maca Tonković].
7
Natpis s nekadašnje crkve sv. Ivana u Bačvi : izgubljeni spomenik : prema precrtu Josipa Kastelca, župnika od 22. IV. 1881. i prema precrtu Vjekoslava Spinčića od 1. VIII. 1889. : 1532. god. (i. e. 1533.)
8
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 6(2001) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić.
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 6(2001) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić.
10
Glagoljski grafiti na zidnim slikama : Crkva sv. Jakova : Bačva
Glagoljski grafiti na zidnim slikama : Crkva sv. Jakova : Bačva
11
Nadgrobna ploča popa Stepana Devkovića, župnika bačavskog. : Bačva : Crkva M. B. od Karmela. : 22. I. 1581.
Nadgrobna ploča popa Stepana Devkovića, župnika bačavskog. : Bačva : Crkva M. B. od Karmela. : 22. I. 1581.
13
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 3(1994) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 3(1994) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić
14
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 4(1995) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 4(1995) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić
15
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 5(1996) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Ćepulić
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 5(1996) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Ćepulić
16
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 2(1994) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić.
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 2(1994) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić.
17
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice / glavni urednik Tomislav Galović.
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice / glavni urednik Tomislav Galović.
18
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 1(1993/1994) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić.
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice : 1(1993/1994) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić.
19
Misal po zakonu rimskoga dvora = [Missale Romanum glagolitice]
20
Vjekoslav Štefanić, Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491. Prilog izučavanju glagoljaškog kalendara; Lj. Gregov, Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz doktorske disertacije "Prvi tiskani glagoljski misal" : [prikaz] / Josip Hamm
26
Varijante u prijepisima hrvatskih glagoljaša / Josip Hamm
28
Trećoredska glagolitika / Kristijan Kuhar.
32
Translacija sv. Pavla Pustinjaka u hrvatskoglagoljskom II. Novljanskom brevijaru iz 1495. godine / Vesna Badurina-Stipčević.
33
34
Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského : [prikaz] Josip Hamm
35
Starohrvatski prijevod "Pjesme nad pjesmama" / Josip Hamm
38
Srednjovjekovni itinerar po Svetoj zemlji iz Vinodolskoga zbornika / Josip Vučković
39
Sintaksa aktivnih participa u hrvatskoglagoljskom psaltiru / Lucija Turkalj
40
Ruska redakcija u glagoljskim spomenicima / Josip Hamm
44
Rad. B. Aleksić, Odabrani staroslovenski tekstovi sa rečnikom : [prikaz] / Josip Hamm
46
Protestantski prijevod Biblije. Uz latinički prijepis Novoga zavjeta hrvatskih protestanata : Anton Dalmatin-Stipan Konzul, Novi Testament / Vesna Badurina-Stipčević
47
Problemi normalizacije u vezi s poluglasom (Rad na Rječniku općeslavenskog književnog jezika hrvatske redakcije) / Milan Mihaljević
49
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima / Vida Vukoja.
50
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) / Eduard Hercigonja
51
P. Király, Das Budapester glagolitische Fragment : [prikaz] / Josip Hamm
52
"Passio s. Machabaeorum" u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević
53
Pašmanske matice umrlih (Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice Marije u Pašmanu 1606. – 1825. Uredili Pavao KERO i Josip FARIČIĆ. Stalna izložba crkvene umjetnosti (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, Vol. XVII) – Sveučilište u Zadru, Zadar 2015., 492 str. + faksimil) : [prikaz] Ivan Botica
54
Paleoslavistika, cyrilo-methodiana, glagolitika i književna medijevistika u djelu Vatroslava Jagića Eduard Hercigonja
56
O jeziku Vidova Brevijara / Milan Mihaljević.
60
O glasu j i načinima njegova bilježenja u tekstovima hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika / Milan Mihaljević
61
Odlomak Protoevanđelja Jakovljeva u hrvatskoglagoljskom Brevijaru Britanske knjižnice / Vesna Badurina-Stipčević
63
N.S.Trubetzkoy, Altkirchenslavische Grammatik : [prikaz] Josip Hamm
64
Nekoliko lingvističkih zanimljivosti iz hrvatskoglagoljskih kodeksa / Milan Mihaljević
69
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 / Vesna Badurina-Stipčević.
72
Livanjski glagoljski fragment brevijara / Marinka Šimić.
75
Legenda de Patras (Legenda o sv. Antunu Opatu) u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević
78
Legenda o svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku (1468.) / Vesna Badurina Stipčević.
79
Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan Mihaljević.
81
Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti : Druga knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević.
82
Kajkavizmi u Tkonskom zborniku / Marinka Šimić.
85
J. Kurz, Evangeliarum Assemani : [prikaz] / Josip Hamm
87
Josip Vrana, Hrvatskoglagoljski blagdanar. Studija o pravopisu, jeziku i podrijetlu novljanskog rukopisa iz godine 1506. : [prikaz] / Josip Hamm
88
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima / Vesna Badurina-Stipčević
89
Jezik kanona mise u Kožičićevu "Misalu hruackom" / Milan Mihaljević.
90
Izložba »Od bitija kapucinskoga fragmenti: povodom 400. obljetnice Kapucina u Rijeci i Hrvatskoj« (Rijeka, 15. 10. – 25. 12. 2010.) / Marinka Šimić
95
Iz morfologije crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije / Jasna Vince-Marinac
96
Iz sintakse Kožičićeva Misala hruackoga / Ivana Eterović, Jozo Vela
97
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
98
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku / Vesna Badurina Stipčević.
99
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/