Prikazano 1-50 od 72 zapisa
Vrbnički statut
Vrbnički statut
7
Vinodolski zakon
Vinodolski zakon
8
10
Oficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
Oficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
19
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
24
Misi za umr'šee = Missae in agenda defunctorum : ex missali Romano desumptae.
Misi za umr'šee = Missae in agenda defunctorum : ex missali Romano desumptae.
29
Misali po zakonь rimskoga dvora novo štampani po zakonь novi ...
Misali po zakonь rimskoga dvora novo štampani po zakonь novi ...
32
Misal hruacki po rimski običai i činь sa vsimi eže v diečkihь misalehь sut ... od slova do slova kužanь popravlenь i prepisanь častnim ... Šimunomь Kožičićemь Zadraninomь biskupom modruškimь.
33
[Meštrija od' dobra umrtija]
[Meštrija od' dobra umrtija]
34
Mavrov brevijar.
Mavrov brevijar.
35
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ...
36
Introductorium Croatice : 1527.
Introductorium Croatice : 1527.
39
[Introductorium Croatice].
[Introductorium Croatice].
40
Glagoljski obrednik. Ulomak.
Glagoljski obrednik. Ulomak.
42
Glagoljski brevijar : Ulomak.
46
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/