Probrano po: image/jpeg
Prikazano 1-30 od 66 zapisa
[Introductorium Croatice].
[Introductorium Croatice].
1
Misal po zakonu rimskoga dvora =[Missale Romanum glagolitice]
2
Ex libris Barbara Vujanović / Zdenka Pozaić.
3
Ex libris Josip Bratulić / Zdenka Pozaić.
4
Katehismus : edna malahna kniga u koi esu vele potribne i prudne nauki i artikuli prave krstianske vere ...  I edna predika od kriposti i ploda prave karstianske vere krozi Stipana Istrianina s pomoću dobrih Horvatov sad naiprvo istomačena = Der Catehismus mit kurtzen Ausslegungen Symbolum Athanasii unnd ein Predig ... in der Crobatischen Sprach
Katehismus : edna malahna kniga u koi esu vele potribne i prudne nauki i artikuli prave krstianske vere ... I edna predika od kriposti i ploda prave karstianske vere krozi Stipana Istrianina s pomoću dobrih Horvatov sad naiprvo istomačena = Der Catehismus mit kurtzen Ausslegungen Symbolum Athanasii unnd ein Predig ... in der Crobatischen Sprach
6
Azbukividnêk slovinskiĵ iže opĉennim načinom Psalteriĉ nazivaetse pismom b. Jerolima Stridonskago prenapravlen o. f. Rafailom Levakoviĉem Hervaĉaninom.
7
Častь letnae : otь nedele Troice daže do nedele pervie Prišestvie = Pars aestiva : a dominica Trinitatis usque ad dominicam primam Adventus.
Častь letnae : otь nedele Troice daže do nedele pervie Prišestvie = Pars aestiva : a dominica Trinitatis usque ad dominicam primam Adventus.
8
Misali po zakonь rimskoga dvora novo štampani po zakonь novi ...
Misali po zakonь rimskoga dvora novo štampani po zakonь novi ...
9
[Meštrija od' dobra umrtija]
[Meštrija od' dobra umrtija]
10
Bula pape Grgura XI. izdana Pavlinima : [hrvatski prijevod].
Bula pape Grgura XI. izdana Pavlinima : [hrvatski prijevod].
11
Pet isprava pisanih bosančicom i glagoljicom. Deset glagoljicom i bosančicom pisanih listina.
Pet isprava pisanih bosančicom i glagoljicom. Deset glagoljicom i bosančicom pisanih listina.
12
Breviarium Glagoliticum
Breviarium Glagoliticum
13
Greblov kvarezimal i tumačenje muke
14
Vrbnički statut
Vrbnički statut
15
Istarski razvod
Istarski razvod
16
Vinodolski zakon
Vinodolski zakon
17
Petrisov zbornik
18
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
19
Breviarium Romanum.
Breviarium Romanum.
20
Glagoljski obrednik. Ulomak.
Glagoljski obrednik. Ulomak.
21
Častь zimovaê : otь nedêle pervie Prišestvie daže do nedêle Troice = Pars hiemalis : a dominica prima Adventus usque ad dominicam Trinitatis.
22
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... : ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... : ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
23
[Senjski glagoljski misal 1494.]
[Senjski glagoljski misal 1494.]
25
Tabla za dicu : edne malahne knižice iz kih se ... ditca, tere priprosti ljudi zglagolskimi slovmi čtati, ... lahko mogu naučiti = Abecedarium, und der ganze Catechismus ... in der Crobatischen Sprach
Tabla za dicu : edne malahne knižice iz kih se ... ditca, tere priprosti ljudi zglagolskimi slovmi čtati, ... lahko mogu naučiti = Abecedarium, und der ganze Catechismus ... in der Crobatischen Sprach
27
Oxfordski glagoljski zbornik
Oxfordski glagoljski zbornik
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/