Prikazano 361-390 od 710 zapisa
Leksičke i tekstološke varijante u komunalu hrvatskoglagoljskih brevijara / Marinka Šimić
362
363
Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima / Marinka Šimić
365
Leksik Muke po Mateju u Senjskom misalu / Marinka Šimić
366
Leksik Traktata o sedam smrtnih grijeha u Ivančićevu i Kolunićevu zborniku / Marinka Šimić
368
Levakovićeva glagoljska izdanja / Anica Nazor
Levakovićeva glagoljska izdanja / Anica Nazor
369
L'Évangéliaire slavon de Reims, dit : Texte du sacre : edition fac-simile en héliogravure : publiée sous les auspices de l'Académie Nationale de Reims / précédée d'une introduction historique par Louis Léger.
370
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest / Stjepan Damjanović
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest / Stjepan Damjanović
372
Lične zamjenice u "Misalu hruackom" (1531) Šimuna Kožičića Benje / Tanja Kuštović
373
Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje / Tanja Kuštović
Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje / Tanja Kuštović
374
Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. / Anica Nazor
Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. / Anica Nazor
375
Livanjski glagoljski fragment brevijara / Marinka Šimić.
376
Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” / Anica Nazor
Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” / Anica Nazor
380
Mateo Žagar : Uvod u glagoljsku paleografiju I. (X. i XI. stoljeće) : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013, 391 s., ISBN 978-953-796-709-3 : [prikaz] / Ivana Eterović
382
Mavrov brevijar.
Mavrov brevijar.
383
Memoria sulla conversione dell'alfabeto glagolito nel latino pei libri liturgici slavi di rito romano : presentata dai sacerdoti delle diocesi di Spalato e Makarska al reverendissimo ordinario.
385
[Meštrija od' dobra umrtija]
[Meštrija od' dobra umrtija]
386
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića / Anica Nazor
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića / Anica Nazor
390
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/