Prikazano 331-360 od 710 zapisa
Katehismus : edna malahna kniga u koi esu vele potribne i prudne nauki i artikuli prave krstianske vere ...  I edna predika od kriposti i ploda prave karstianske vere krozi Stipana Istrianina s pomoću dobrih Horvatov sad naiprvo istomačena = Der Catehismus mit kurtzen Ausslegungen Symbolum Athanasii unnd ein Predig ... in der Crobatischen Sprach
Katehismus : edna malahna kniga u koi esu vele potribne i prudne nauki i artikuli prave krstianske vere ... I edna predika od kriposti i ploda prave karstianske vere krozi Stipana Istrianina s pomoću dobrih Horvatov sad naiprvo istomačena = Der Catehismus mit kurtzen Ausslegungen Symbolum Athanasii unnd ein Predig ... in der Crobatischen Sprach
332
Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti : Druga knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević.
334
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? / Stjepan Damjanović
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? / Stjepan Damjanović
336
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
337
Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan Mihaljević.
338
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ...
339
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... : ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... : ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
340
Korizmene propovijedi Broza Kolunića / Stjepan Damjanović
341
Korizmenjak : latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
Korizmenjak : latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
342
Korizmenjak / Vjera Reiser.
344
Korizmenjak / Vjera Reiser.
345
Kožičićeva glagoljska tiskara u Rijeci / Anica Nazor
Kožičićeva glagoljska tiskara u Rijeci / Anica Nazor
346
Kožičićev bukvar / Anica Nazor
347
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
348
Kroatų glagolica = Croatian glagolitic script / [tekstų autoriai, authors of the textsautori ... [et al.].
349
Kukuljevićev glagoljski epitaf „ Zahvalni sin svome otcu“ / Anica Vlašić-Anić
350
Kulturnopovijesno značenje izdanja glagoljske tiskare u Senju g. 1494-1508 / Anica Nazor
352
L'abolizione della liturgia glagolitica nella parrocchia di Lussingrande nel 1802. : con documenti / Melchiade Budinich.
354
La liturgia slava : con particolare riflesso all'Istria / studio di Giovanni Pesante.
La liturgia slava : con particolare riflesso all'Istria / studio di Giovanni Pesante.
355
La vision de Tondal : a la recherche des chantres glagolitiques & latins de la Dalmatie medievale =Tondalova vizija : u potrazi za dalmatinskim i istarskim kantorima u srednjem vijeku / [izvodi] Dialogos ; direction Katarina Livljanić.
La vision de Tondal : a la recherche des chantres glagolitiques & latins de la Dalmatie medievale =Tondalova vizija : u potrazi za dalmatinskim i istarskim kantorima u srednjem vijeku / [izvodi] Dialogos ; direction Katarina Livljanić.
356
Legenda de Patras (Legenda o sv. Antunu Opatu) u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević
357
Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti / Vesna Badurina-Stipčević
358
Legenda o svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku (1468.) / Vesna Badurina Stipčević.
359
Legenda o svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku / Vesna Badurina-Stipčević
360
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/