Prikazano 1-30 od 44 zapisa
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
4
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
5
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
6
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
7
[Meštrija od' dobra umrtija]
[Meštrija od' dobra umrtija]
11
Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličajšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь / [prir. Matej Karaman]
Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličajšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь / [prir. Matej Karaman]
21
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
22
Misali po zakonь rimskoga dvora novo štampani po zakonь novi ...
Misali po zakonь rimskoga dvora novo štampani po zakonь novi ...
24
Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličaĵšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь = Bukvarь slavensky pismeny prepodobnago Kîrilla Slavenomъ episkopa napečatanъ / [prir. Matej Karaman].
Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličaĵšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь = Bukvarь slavensky pismeny prepodobnago Kîrilla Slavenomъ episkopa napečatanъ / [prir. Matej Karaman].
25
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
29
Briviêli hirvacki' / [prir. Mikula Brozić].
Briviêli hirvacki' / [prir. Mikula Brozić].
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/