Prikazano 1-30 od 104 zapisa
Zakon vinodolski : od leta 1.280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
1
[Introductorium Croatice].
[Introductorium Croatice].
2
Misal po zakonu rimskoga dvora =[Missale Romanum glagolitice]
3
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
4
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
5
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
6
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
7
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen : mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
8
Memoria sulla conversione dell'alfabeto glagolito nel latino pei libri liturgici slavi di rito romano : presentata dai sacerdoti delle diocesi di Spalato e Makarska al reverendissimo ordinario.
9
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
10
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
11
Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
12
Gradja za glagolsku paleografiju / Vatroslav Jagić.
13
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
14
Bukvar staroslovenskoga jezika : glagolskimi pismeni : za čitanje crkvenih knjig / sastavio Ivan Berčić
15
Grafika u Slavjan'.
16
Missale glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis / recensuerunt V. Jagić, L. Thalloczy, F. Wickhoff.
17
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
18
L'abolizione della liturgia glagolitica nella parrocchia di Lussingrande nel 1802. : con documenti / Melchiade Budinich.
19
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
20
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
21
Je li glagolica pravo svih Hrvata?
22
Contro il glagolito : alcune osservazioni / di D. G. P.
23
Crtice o slovenskoj liturgiji : na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
24
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
25
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
26
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
27
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
28
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
29
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/