Prikazano 1-30 od 105 zapisa
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
1
Glagoljski natpisi / Branko Fučić ; [fotografije Archivo di stato, Venezia... [etc.] ; crteži Josip Batel... et al.].
2
Misal po zakonu rimskoga dvora = [Missale Romanum glagolitice]
3
Naukь karstjanski kratakь da se može lasno na pamet naučiti prenapravlen i prepisan ... trudoljubjem otca f. Rafaila Levakovića ...
Naukь karstjanski kratakь da se može lasno na pamet naučiti prenapravlen i prepisan ... trudoljubjem otca f. Rafaila Levakovića ...
4
Časoslovь rimskii slavinskimь êzikomь poveleniemь S.G.N. Innokentie papi i. [X] vidanь = Breviarium Romanum Slavonico idiomate iussu s.d.n. Innocentii pp. X ed / [prir. Rafael Levaković].
5
[Introductorium Croatice].
[Introductorium Croatice].
6
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
7
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
8
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
9
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
10
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen : mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
11
Memoria sulla conversione dell'alfabeto glagolito nel latino pei libri liturgici slavi di rito romano : presentata dai sacerdoti delle diocesi di Spalato e Makarska al reverendissimo ordinario.
12
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
13
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
14
Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
15
Gradja za glagolsku paleografiju / Vatroslav Jagić.
16
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
17
Bukvar staroslovenskoga jezika : glagolskimi pismeni : za čitanje crkvenih knjig / sastavio Ivan Berčić
18
Grafika u Slavjan'.
19
Missale glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis / recensuerunt V. Jagić, L. Thalloczy, F. Wickhoff.
20
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
21
L'abolizione della liturgia glagolitica nella parrocchia di Lussingrande nel 1802. : con documenti / Melchiade Budinich.
22
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
23
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
24
Je li glagolica pravo svih Hrvata?
25
Contro il glagolito : alcune osservazioni / di D. G. P.
26
Crtice o slovenskoj liturgiji : na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
27
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
28
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
29
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/