Prikazano 1-30 od 103 zapisa
Misal po zakonu rimskoga dvora =[Missale Romanum glagolitice]
1
Častь zimovaê : otь nedêle pervie Prišestvie daže do nedêle Troice = Pars hiemalis : a dominica prima Adventus usque ad dominicam Trinitatis.
2
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... : ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... : ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
3
Naručnik plebanušev / Silvestar Bedričić
Naručnik plebanušev / Silvestar Bedričić
4
Mirakuli blažene děve Marie
Mirakuli blažene děve Marie
5
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
6
[Senjski glagoljski misal 1494.]
[Senjski glagoljski misal 1494.]
7
Breviarium Romanum.
Breviarium Romanum.
8
[Introductorium Croatice].
[Introductorium Croatice].
9
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
10
Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa / sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
11
Vesperal rimsko-slovenski : večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
12
Poraba glagolice kod redovnika III. reda sv. Franje po Dalmaciji, Istri i Kvarneru / napisao Stjepan M. Ivančić.
13
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
14
Razprava ob obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog jezika pri vršenju svete mise po obredu rimokatoličkom u sdruženih biskupijah senjskoj i modruškoj / [Venceslav Soić].
15
Živila glagoljica!
16
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
17
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
18
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
19
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
20
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
21
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
22
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
23
Zakon vinodolski : od leta 1.280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
24
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
25
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
26
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
27
Crtice o slovenskoj liturgiji : na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
28
Contro il glagolito : alcune osservazioni / di D. G. P.
29
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/