Prikazano 351-400 od 711 zapisa
Leksičke i tekstološke varijante u komunalu hrvatskoglagoljskih brevijara / Marinka Šimić
351
Legenda o svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku / Vesna Badurina-Stipčević
353
Legenda o svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku (1468.) / Vesna Badurina Stipčević.
354
Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti / Vesna Badurina-Stipčević
355
Legenda de Patras (Legenda o sv. Antunu Opatu) u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević
356
La vision de Tondal : a la recherche des chantres glagolitiques & latins de la Dalmatie medievale =Tondalova vizija : u potrazi za dalmatinskim i istarskim kantorima u srednjem vijeku / [izvodi] Dialogos ; direction Katarina Livljanić.
La vision de Tondal : a la recherche des chantres glagolitiques & latins de la Dalmatie medievale =Tondalova vizija : u potrazi za dalmatinskim i istarskim kantorima u srednjem vijeku / [izvodi] Dialogos ; direction Katarina Livljanić.
357
La liturgia slava : con particolare riflesso all'Istria / studio di Giovanni Pesante.
La liturgia slava : con particolare riflesso all'Istria / studio di Giovanni Pesante.
358
L'abolizione della liturgia glagolitica nella parrocchia di Lussingrande nel 1802. : con documenti / Melchiade Budinich.
359
Kulturnopovijesno značenje izdanja glagoljske tiskare u Senju g. 1494-1508 / Anica Nazor
361
Kukuljevićev glagoljski epitaf „ Zahvalni sin svome otcu“ / Anica Vlašić-Anić
363
Kroatų glagolica = Croatian glagolitic script / [tekstų autoriai, authors of the textsautori ... [et al.].
364
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
365
Kožičićev bukvar / Anica Nazor
366
Kožičićeva glagoljska tiskara u Rijeci / Anica Nazor
Kožičićeva glagoljska tiskara u Rijeci / Anica Nazor
367
Korizmenjak / Vjera Reiser.
368
Korizmenjak / Vjera Reiser.
369
Korizmenjak : latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
Korizmenjak : latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
371
Korizmene propovijedi Broza Kolunića / Stjepan Damjanović
372
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... : ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... : ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
373
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ...
374
Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan Mihaljević.
375
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
376
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? / Stjepan Damjanović
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? / Stjepan Damjanović
377
Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti : Druga knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević.
379
Katehismus : edna malahna kniga u koi esu vele potribne i prudne nauki i artikuli prave krstianske vere ...  I edna predika od kriposti i ploda prave karstianske vere krozi Stipana Istrianina s pomoću dobrih Horvatov sad naiprvo istomačena = Der Catehismus mit kurtzen Ausslegungen Symbolum Athanasii unnd ein Predig ... in der Crobatischen Sprach
Katehismus : edna malahna kniga u koi esu vele potribne i prudne nauki i artikuli prave krstianske vere ... I edna predika od kriposti i ploda prave karstianske vere krozi Stipana Istrianina s pomoću dobrih Horvatov sad naiprvo istomačena = Der Catehismus mit kurtzen Ausslegungen Symbolum Athanasii unnd ein Predig ... in der Crobatischen Sprach
381
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije u Senju te senjski i senjsko-modruški biskupi : (II.) : (povijesno-kulturni vodič) / Juraj Lokmer
383
Kašićev Ritual i glagoljaši / Anica Nazor
Kašićev Ritual i glagoljaši / Anica Nazor
385
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala / Mateo Žagar
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala / Mateo Žagar
386
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala / Mateo Žagar
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala / Mateo Žagar
387
Kako se glagoljica lakše predaje, uči, piše, pamti i čita / Marica Čunčić
388
Kajkavski utjecaj u 2. novljanskome brevijaru / Marinka Šimić
390
Kajkavizmi u Tkonskom zborniku / Marinka Šimić.
392
Judita u hrvatskim glagoljskim brevijarima = Liber Judith ex breviariis Croatica - Glagoliticis / prir. Josip Hamm.
394
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
397
Još jedan glagoljski tekst Očenaša / Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst Očenaša / Anica Nazor
398
Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti / Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti / Anica Nazor
400
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/