Prikazano 1-100 od 711 zapisa
Živila glagoljica!
4
Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon. Praputnjak 2009. / Mateo Žagar
5
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) / Blanka Ceković
6
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri / Josip Bratulić
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri / Josip Bratulić
8
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji / Anica Nazor
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji / Anica Nazor
11
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. / Milan Mihaljević
17
Zamjenice / Milan Mihaljević
19
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
20
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
24
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
25
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / Mateo Žagar
26
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi : [vьsklikь] / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi : [vьsklikь] / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
27
V. Štefanić : Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Zagreb, Izdanje Historijskog instituta JAZU, 1969-1970. I dio, 300 str. II dio, 297 str. + table sa 133 faks. : [prikaz] / Josip Bratulić
28
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima / Tanja Kuštović
29
Vrbnički statut
Vrbnički statut
30
Vokalizam korizmenjaka Kolunićeva zbornika prema vokalizmu korizmenjaka III a 19 JAZU / Stjepan Damjanović
31
Vlasnici i zgrade u kojima su djelovale senjske tiskare XIX. i XX. stoljeća / Ante Glavičić
33
Vjekoslav Štefanić, Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491. Prilog izučavanju glagoljaškog kalendara; Lj. Gregov, Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz doktorske disertacije "Prvi tiskani glagoljski misal" : [prikaz] / Josip Hamm
34
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
35
Vinodolski zakon
Vinodolski zakon
36
Vesperal rimsko-slovenski : večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
39
Varijante u prijepisima hrvatskih glagoljaša / Josip Hamm
42
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan MIhaljević
44
Uz petstotu obljetnicu prvotiska glagoljskog Misala 1483-1983 / Anica Nazor
45
Uz obilježavanje 600. obljetnice Brevijara Vida Omišljanina / Anica Nazor
46
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću / Mateo Žagar
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću / Mateo Žagar
47
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta / s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta / s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
49
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević
51
Trviž u Istarskom razvodu / Josip Bratulić
Trviž u Istarskom razvodu / Josip Bratulić
52
Tropismena i trojezična hrvatska srednjovjekovna kultura u opusu Dragice Malić / Stjepan Damjanović
53
Trokutasta glagoljica / Marica Čunčić
Trokutasta glagoljica / Marica Čunčić
54
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
57
Trećoredska glagolitika / Kristijan Kuhar.
58
Translacija sv. Pavla Pustinjaka u hrvatskoglagoljskom II. Novljanskom brevijaru iz 1495. godine / Vesna Badurina-Stipčević.
59
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
60
Trajanje srednjovjekovnih prikazanjskih tekstova / Josip Bratulić
61
Tragom Parčićeva glagoljskoga Misala / Anica Nazor
62
63
Tisućljetno hrvatsko glagoljaštvo i njegovi ćirilometodski korijeni / Stjepan Damjanović
64
Tiskana glagoljska knjiga od prvotiska Misala 1483. do Brozićeva brevijara 1591. / Anica Nazor
66
The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling / Vida Vukoja
67
Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského : [prikaz] Josip Hamm
68
Temeljna djela i likovi hrvatske književnosti kroz povijest: od Bašćanske ploče i Marka Marulića do naših dana / Josip Bratulić
71
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove / Vesna Badurina-Stipčević
72
Tabla za dicu : edne malahne knižice iz kih se ... ditca, tere priprosti ljudi zglagolskimi slovmi čtati, ... lahko mogu naučiti = Abecedarium, und der ganze Catechismus ... in der Crobatischen Sprach
Tabla za dicu : edne malahne knižice iz kih se ... ditca, tere priprosti ljudi zglagolskimi slovmi čtati, ... lahko mogu naučiti = Abecedarium, und der ganze Catechismus ... in der Crobatischen Sprach
74
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? / Jasna Vince
75
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? / Marica Čunčić
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? / Marica Čunčić
76
Škrti sin / Vjera Reiser.
79
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. : Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović
81
Šimun Kožičić : bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta i kulturnoga i turističkoga branda grada Rijeke / Juraj Lokmer
82
Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u istraživanjima Petra Kolendića / Anica Nazor
83
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije / Milan Mihaljević
85
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije / Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije / Mateo Žagar
86
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
87
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
89
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
91
Staroslavenski u službi hrvatske kulture / Stjepan Damjanović
Staroslavenski u službi hrvatske kulture / Stjepan Damjanović
92
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
93
Staroslavenska misa : mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
Staroslavenska misa : mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
95
Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
96
Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
97
Starohrvatski prijevod "Pjesme nad pjesmama" / Josip Hamm
99
Srednjovjekovni itinerar po Svetoj zemlji iz Vinodolskoga zbornika / Josip Vučković
100
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/