Prikazano 1-30 od 657 zapisa
Codices Slavici Vaticani - fascimilia cum descriptione. / Mihail Kirillovič Bobrovskij, M. de Strandman.
1
[Missale glagoliticum] : Fragmentum
2
[Senjski glagoljski misal 1494.]
[Senjski glagoljski misal 1494.]
3
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
4
Razgovaranje od kriposti bogoslovnih, od stvari potribni za spasenje i dr.
5
[Miscellanea croatico-glagolitica].
6
[Fragmenta croatico-glagolitica].
7
Kvadrna bratovštine oltara sv. Mikule u Boljunu.
8
Breviarium Romanum.
Breviarium Romanum.
12
Glagoljski brevijar : ulomak.
13
Glagoljski brevijar : Ulomak.
14
Glagoljski misal : Ulomak.
15
Glagoljski časoslov. Ulomak.
16
Glagoljski obrednik. Ulomak.
Glagoljski obrednik. Ulomak.
17
18
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima / Vesna Badurina-Stipčević
19
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
20
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja : perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
22
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
23
Jezikoslovni temelji paleografije : glagoljičko motrište / Mateo Žagar
24
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
25
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
26
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima / Tanja Kuštović
27
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
28
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/