Prikazano 301-400 od 667 zapisa
Brojevi 1, 2, 11 I 12 u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku / Jasna Vince
301
Dio pèrvi : Uvod i priměri staroslovenski / Vatroslav Jagić
Dio pèrvi : Uvod i priměri staroslovenski / Vatroslav Jagić
302
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
303
Čini svetyhь slovenskimь ezykomь glagolemyi podь zapovediju izvodeniemь vь nekihь mestehь = Officia sanctorum Slavonico idiomate recitanda de praecepto ex indulto apostolico in aliquibus locis [2. dio prev. Antun Juranić].
Čini svetyhь slovenskimь ezykomь glagolemyi podь zapovediju izvodeniemь vь nekihь mestehь = Officia sanctorum Slavonico idiomate recitanda de praecepto ex indulto apostolico in aliquibus locis [2. dio prev. Antun Juranić].
304
Misse za umervšie samo iz Missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kako se vь istii služi za službu i način svih zrikav.
Misse za umervšie samo iz Missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kako se vь istii služi za službu i način svih zrikav.
305
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi : [vьsklikь] / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi : [vьsklikь] / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
306
Časoslovь rimskij slavinskimь ezikomь, poveleniemь S.G.N. Innokentie papi A.I. [XI] = Breviarium Romanum Slavonico idiomate, iussu s.d.n. Innocentii pp. XI editum [prir. Ivan Paštrić].
Časoslovь rimskij slavinskimь ezikomь, poveleniemь S.G.N. Innokentie papi A.I. [XI] = Breviarium Romanum Slavonico idiomate, iussu s.d.n. Innocentii pp. XI editum [prir. Ivan Paštrić].
307
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
308
Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon. Praputnjak 2009. / Mateo Žagar
310
700. obljetnica Vinodolskog zakona i 600. obljetnica Krčkoga i Senjskoga statuta. Zagreb-Senj-Novi Vinodolski -Vrbnik, 19-22 IX. 1988. / Anica Nazor
311
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
312
Hrvatski glagoljski brevijar iz 1493. godine čitavo stoljeće opisivan kao ćirilski časoslov (Breviarium slavicum) / Anica Nazor
315
Povijest biskupija Senjske i Modruške ili Krbavske : I. Srednji vijek / Mile Bogović
317
Spovid općena / oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
Spovid općena / oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
319
Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti / Josip Bratulić
Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti / Josip Bratulić
321
Povijesne odrednice istarskog glagolizma / Josip Bratulić
322
Senjski transit svetoga Jerolima i hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika / Anica Nazor
325
Uz petstotu obljetnicu prvotiska glagoljskog Misala 1483-1983 / Anica Nazor
326
Faksimilirano i kritičko izdanje Hrvojeva Misala / Anica Nazor
327
Kulturnopovijesno značenje izdanja glagoljske tiskare u Senju g. 1494-1508 / Anica Nazor
328
Moskovski odlomak glagoljskog misala 15. st. / Anica Nazor
Moskovski odlomak glagoljskog misala 15. st. / Anica Nazor
329
Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličajšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь / [prir. Matej Karaman]
Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličajšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь / [prir. Matej Karaman]
330
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
331
Bukvarь slavenskij pismeny veličajšago učitele b. Jeronima Stridonskago napečatanь / [prir. Matej Karaman]
Bukvarь slavenskij pismeny veličajšago učitele b. Jeronima Stridonskago napečatanь / [prir. Matej Karaman]
332
Novo čitanje hrvatskoga glagoljskoga konavoskoga natpisa iz 11. stoljeća / Marica Čunčić
334
Kako se glagoljica lakše predaje, uči, piše, pamti i čita / Marica Čunčić
335
Izložba o glagoljskoj knjizi u Zagrebu i Karlovcu / Marica Čunčić
341
Senjski Transit svetoga Jerolima i njegov predložak / Anica Nazor
343
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
344
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) / Blanka Ceković
347
Pronađeni Bašćanski ostrišci iz 12. stoljeća / Anica Nazor
349
Dvije stare tiskane glagoljske knjige na izložbi u Kraljevskoj biblioteci u Haagu (1. X. - 3. XII. 1993.) / Anica Nazor
350
Tiskana glagoljska knjiga od prvotiska Misala 1483. do Brozićeva brevijara 1591. / Anica Nazor
351
Jezik prvotiska u kontekstu književnojezične prakse hrvatskih glagoljaša / Stjepan Damjanović
353
Crkvene prilike u vrijeme Bernardina Frankopana : (1453.-1529.) / Mile Bogović
357
Crkva i senjsko srednje školstvo / Mile Bogović
358
Senjska glagoljska baština / Mile Bogović
359
Šimun Kožičić : bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta i kulturnoga i turističkoga branda grada Rijeke / Juraj Lokmer
362
Digitalizirani vrbnički misali i brevijari / Juraj Lokmer
363
Tropismena i trojezična hrvatska srednjovjekovna kultura u opusu Dragice Malić / Stjepan Damjanović
365
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. : Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović
366
Lične zamjenice u "Misalu hruackom" (1531) Šimuna Kožičića Benje / Tanja Kuštović
368
O otkriću glagoljskoga Senjskoga misala i njegovih rijetkih primjeraka / Anica Nazor
371
O potrebi kritičkih ili faksimiliranih izdanja senjske glagoljske tiskare / Anica Nazor
372
Trajanje srednjovjekovnih prikazanjskih tekstova / Josip Bratulić
378
Tisućljetno hrvatsko glagoljaštvo i njegovi ćirilometodski korijeni / Stjepan Damjanović
379
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / Mateo Žagar
383
Riječka dionica glagoljaštva / Mateo Žagar
384
Glagoljaški udio hrvatske jezične povijesti / Mateo Žagar
385
Mateo Žagar : Uvod u glagoljsku paleografiju I. (X. i XI. stoljeće) : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013, 391 s., ISBN 978-953-796-709-3 : [prikaz] / Ivana Eterović
388
Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566. ―1628.) : Glagoljski zapisi. Pazin 2009. / Ivana Eterović
390
Dvojina u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje / Blanka Ceković, Ivana Eterović
391
Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u istraživanjima Petra Kolendića / Anica Nazor
392
Još glagoljskih Pazinskih fragmenata iz početka XIV. stoljeća / Anica Nazor
393
Dragica Malić i glagoljski tekstovi / Anica Nazor
394
Glagolska misa.
Glagolska misa.
396
Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
397
Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
398
Anton Dalmatin ; Stipan Konzul, Novi testament I/II (1562/1563.) : Latinički prijepis glagoljskog izvornika, ur. Dragutin Matak. Adventističko teološko visoko učilište – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Školska knjiga, Zagreb 2013./2015., 555 str. (I. dio) ; 482. str. (II. dio).. / Ivana Eterović
400
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/