Prikazano 151-180 od 661 zapisa
Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti / Vesna Badurina-Stipčević
151
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića / Ivan Botica, Tomislav Galović
152
Leksičke i tekstološke varijante u komunalu hrvatskoglagoljskih brevijara / Marinka Šimić
153
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara / Milan Mihaljević
154
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa : Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
155
Legenda o svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku / Vesna Badurina-Stipčević
156
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta / Milan Mihaljević
157
Deklinacija imenica u Akademijinu brevijaru (III c 12) / Marinka Šimić
158
Distributivnost i gramatički broj u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku / Jasna Vince
159
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga / Vesna Badurina-Stipčević
160
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu / Jasna Vince
161
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević
162
Leksik Traktata o sedam smrtnih grijeha u Ivančićevu i Kolunićevu zborniku / Marinka Šimić
163
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije / Milan Mihaljević
164
Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja / Vesna Badurina-Stipčević
165
Jezik creske Muke Franića Vodarića / Marinka Šimić
166
Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima / Marinka Šimić
167
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove / Vesna Badurina-Stipčević
168
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
169
Leksik Muke po Mateju u Senjskom misalu / Marinka Šimić
170
Biblijske Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti / Vesna Badurina-Stipčević
171
Die Jer-Zeichen in den aeltesten kroatisch-glagolitischen Fragmenten / Milan Mihaljević
172
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? / Jasna Vince
173
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. / Milan Mihaljević
174
Vesperal rimsko-slovenski : večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
175
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
176
La liturgia slava : con particolare riflesso all'Istria / studio di Giovanni Pesante.
La liturgia slava : con particolare riflesso all'Istria / studio di Giovanni Pesante.
177
Tabla za dicu : edne malahne knižice iz kih se ... ditca, tere priprosti ljudi zglagolskimi slovmi čtati, ... lahko mogu naučiti = Abecedarium, und der ganze Catechismus ... in der Crobatischen Sprach
Tabla za dicu : edne malahne knižice iz kih se ... ditca, tere priprosti ljudi zglagolskimi slovmi čtati, ... lahko mogu naučiti = Abecedarium, und der ganze Catechismus ... in der Crobatischen Sprach
178
Oxfordski glagoljski zbornik
Oxfordski glagoljski zbornik
180
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/