Prikazano 501-550 od 667 zapisa
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
501
502
Postila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
Postila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
503
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
504
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
505
Povijesne odrednice istarskog glagolizma / Josip Bratulić
506
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) / Eduard Hercigonja
507
Povijest biskupija Senjske i Modruške ili Krbavske : I. Srednji vijek / Mile Bogović
508
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
509
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
510
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
511
Pozdravni govor akademika Anice Nazor : (Franjevci trećoredci glagoljaši i Staroslavenski institut) / Anica Nazor
512
Pravilna visina slova Kijevskih listića / Marica Čunčić
Pravilna visina slova Kijevskih listića / Marica Čunčić
513
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
515
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
516
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević, Marinka Šimić
518
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima / Vida Vukoja.
520
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa : Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
521
Prilozi u Istarskom razvodu / Tanja Kuštović
Prilozi u Istarskom razvodu / Tanja Kuštović
524
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
525
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče / Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče / Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
528
Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov / Mateo Žagar
529
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava / Mateo Žagar
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava / Mateo Žagar
530
Problemi normalizacije u vezi s poluglasom (Rad na Rječniku općeslavenskog književnog jezika hrvatske redakcije) / Milan Mihaljević
532
Pronađeni Bašćanski ostrišci iz 12. stoljeća / Anica Nazor
533
Proporcije glagoljskih slova / Marica Čunčić
Proporcije glagoljskih slova / Marica Čunčić
534
Protestantski prijevod Biblije. Uz latinički prijepis Novoga zavjeta hrvatskih protestanata : Anton Dalmatin-Stipan Konzul, Novi Testament / Vesna Badurina-Stipčević
535
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru / Anica Nazor
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru / Anica Nazor
536
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
537
Rad. B. Aleksić, Odabrani staroslovenski tekstovi sa rečnikom : [prikaz] / Josip Hamm
541
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. / Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. / Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
542
Razprava ob obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog jezika pri vršenju svete mise po obredu rimokatoličkom u sdruženih biskupijah senjskoj i modruškoj / [Venceslav Soić].
545
Refleksi jata u korizmenjaku Kolunićeva zbornika / Stjepan Damjanović
546
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj / Josip Bratulić
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj / Josip Bratulić
547
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi / Mateo Žagar
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi / Mateo Žagar
548
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
550
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/