Probrano po: Opći fond NSK
Prikazano 1-30 od 238 zapisa
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
1
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen : mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
2
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
3
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
4
Crtice o slovenskoj liturgiji : na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
5
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
6
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
7
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
8
Zakon vinodolski : od leta 1.280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
9
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
10
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
11
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
12
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
13
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
14
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
15
Živila glagoljica!
16
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
17
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
18
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
19
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja : perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
20
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
21
Jezikoslovni temelji paleografije : glagoljičko motrište / Mateo Žagar
22
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
23
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
24
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima / Tanja Kuštović
25
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
26
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
28
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / Ivan Botica, Tomislav Galović
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/