Prikazano 1-30 od 96 zapisa
Glagoljski misal : Ulomak.
1
[Žunta]. : Direktorij za 1-6 i 8-12 mjesec.
2
Zbirka indulgencija.
3
Zbirčica molitava.
4
[Zbirčica legenda].
5
[Zaklinjanja i zapisi protiv raznih bolesti i zlih duhova. Obredni priručnik].
6
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi : [vьsklikь] / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi : [vьsklikь] / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
7
Vrbnički statut
Vrbnički statut
8
Vinodolski zakon
Vinodolski zakon
9
Vinodol. : Listine i spisi koji se tiču Vinodola.
10
Ulomak glagoljaškog misala : Luc. 22,1-18", s transkripcijom B. Šuleka.
11
Teološki priručnih župnika glagoljaša.
12
Tabula nova mis vičnih za duše purgatorija.
13
Registar služenih misa omišaljskoga klera.
14
Razgovaranje od kriposti bogoslovnih, od stvari potribni za spasenje i dr.
15
[Propovijedi s kvarnerskih otoka i Istre].
16
[Privatno-pravne isprave i spisi obitelji Bajčić, Brusić i dr.].
17
Prijepisi raznh pisama i tekstova izrađeni za Vatroslava Jagića.
18
Predika za mladu mašu.
19
Postila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
Postila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
20
Postila. Propovijedi do 24. nedj. po Duhovima s dodacima.
21
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
22
Petrisov zbornik
23
Pet isprava pisanih bosančicom i glagoljicom. Deset glagoljicom i bosančicom pisanih listina.
Pet isprava pisanih bosančicom i glagoljicom. Deset glagoljicom i bosančicom pisanih listina.
24
Oporuka Mikule Črnčića iz Čižića kod Dobrinja.
25
Oficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
Oficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
27
Obrednik ređenja novaka.
28
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
29
Naukь karstjanski kratakь da se može lasno na pamet naučiti prenapravlen i prepisan ... trudoljubjem otca f. Rafaila Levakovića ...
Naukь karstjanski kratakь da se može lasno na pamet naučiti prenapravlen i prepisan ... trudoljubjem otca f. Rafaila Levakovića ...
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/