Probrano po: članak
Prikazano 1-50 od 313 zapisa
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima / Vesna Badurina-Stipčević
4
Protestantski prijevod Biblije. Uz latinički prijepis Novoga zavjeta hrvatskih protestanata : Anton Dalmatin-Stipan Konzul, Novi Testament / Vesna Badurina-Stipčević
6
10
Legenda de Patras (Legenda o sv. Antunu Opatu) u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević
11
Odlomak Protoevanđelja Jakovljeva u hrvatskoglagoljskom Brevijaru Britanske knjižnice / Vesna Badurina-Stipčević
12
"Passio s. Machabaeorum" u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević
13
Glagoljski rukopisi Pašmana i Ugljana / Marinka Šimić.
15
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
17
O jeziku Vidova Brevijara / Milan Mihaljević.
18
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku / Vesna Badurina Stipčević.
19
Rad. B. Aleksić, Odabrani staroslovenski tekstovi sa rečnikom : [prikaz] / Josip Hamm
23
P. Király, Das Budapester glagolitische Fragment : [prikaz] / Josip Hamm
24
J. Kurz, Evangeliarum Assemani : [prikaz] / Josip Hamm
25
N.S.Trubetzkoy, Altkirchenslavische Grammatik : [prikaz] Josip Hamm
26
Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského : [prikaz] Josip Hamm
27
Ruska redakcija u glagoljskim spomenicima / Josip Hamm
28
30
Varijante u prijepisima hrvatskih glagoljaša / Josip Hamm
31
Starohrvatski prijevod "Pjesme nad pjesmama" / Josip Hamm
32
Josip Vrana, Hrvatskoglagoljski blagdanar. Studija o pravopisu, jeziku i podrijetlu novljanskog rukopisa iz godine 1506. : [prikaz] / Josip Hamm
33
Vjekoslav Štefanić, Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491. Prilog izučavanju glagoljaškog kalendara; Lj. Gregov, Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz doktorske disertacije "Prvi tiskani glagoljski misal" : [prikaz] / Josip Hamm
34
Pašmanske matice umrlih (Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice Marije u Pašmanu 1606. – 1825. Uredili Pavao KERO i Josip FARIČIĆ. Stalna izložba crkvene umjetnosti (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, Vol. XVII) – Sveučilište u Zadru, Zadar 2015., 492 str. + faksimil) : [prikaz] Ivan Botica
35
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima / Vida Vukoja.
40
Glagoljski tekstovi Pasije svetoga Lovrenca / Vesna Badurina-Stipčević
42
Legenda o svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku (1468.) / Vesna Badurina Stipčević.
43
Translacija sv. Pavla Pustinjaka u hrvatskoglagoljskom II. Novljanskom brevijaru iz 1495. godine / Vesna Badurina-Stipčević.
48
Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti : Druga knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević.
49
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/