Probrano po: Zagreb
Prikazano 1-30 od 172 zapisa
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
1
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
2
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
3
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
4
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
5
Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
6
Gradja za glagolsku paleografiju / Vatroslav Jagić.
7
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
8
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
9
Zakon vinodolski : od leta 1.280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
10
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
11
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
12
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
13
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
14
Živila glagoljica!
15
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
16
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
17
Kroatų glagolica = Croatian glagolitic script / [tekstų autoriai, authors of the textsautori ... [et al.].
19
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima / Vesna Badurina-Stipčević
20
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
21
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja : perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
22
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
23
Jezikoslovni temelji paleografije : glagoljičko motrište / Mateo Žagar
24
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
25
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
26
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima / Tanja Kuštović
27
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
28
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
29
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / Ivan Botica, Tomislav Galović
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/