Prikazano 1-31 od 31 zapisa
O jeziku Vidova Brevijara / Milan Mihaljević.
5
Zamjenice / Milan Mihaljević
6
Pismo i fonemski sustav / Milan Mihaljević
7
Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Milan Mihaljević
8
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan MIhaljević
9
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević, Marinka Šimić
10
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima / Vesna Badurina Stipčević, Milan Mihaljević, Marinka Šimić
11
Morfološka (tvorbena) raščlamba leksika najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
12
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara / Milan Mihaljević
13
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta / Milan Mihaljević
14
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević
15
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije / Milan Mihaljević
16
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
17
Die Jer-Zeichen in den aeltesten kroatisch-glagolitischen Fragmenten / Milan Mihaljević
18
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. / Milan Mihaljević
19
Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan Mihaljević.
20
Jezik kanona mise u Kožičićevu "Misalu hruackom" / Milan Mihaljević.
21
Deklinacija imenica u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / Milan Mihaljević
22
Problemi normalizacije u vezi s poluglasom (Rad na Rječniku općeslavenskog književnog jezika hrvatske redakcije) / Milan Mihaljević
29
Nekoliko lingvističkih zanimljivosti iz hrvatskoglagoljskih kodeksa / Milan Mihaljević
30
O glasu j i načinima njegova bilježenja u tekstovima hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika / Milan Mihaljević
31
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/