Probrano po: Nazor, Anica
Prikazano 1-30 od 72 zapisa
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
1
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
2
700. obljetnica Vinodolskog zakona i 600. obljetnica Krčkoga i Senjskoga statuta. Zagreb-Senj-Novi Vinodolski -Vrbnik, 19-22 IX. 1988. / Anica Nazor
3
Hrvatski glagoljski brevijar iz 1493. godine čitavo stoljeće opisivan kao ćirilski časoslov (Breviarium slavicum) / Anica Nazor
4
Senjski transit svetoga Jerolima i hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika / Anica Nazor
5
Uz petstotu obljetnicu prvotiska glagoljskog Misala 1483-1983 / Anica Nazor
6
Faksimilirano i kritičko izdanje Hrvojeva Misala / Anica Nazor
7
Kulturnopovijesno značenje izdanja glagoljske tiskare u Senju g. 1494-1508 / Anica Nazor
8
Moskovski odlomak glagoljskog misala 15. st. / Anica Nazor
Moskovski odlomak glagoljskog misala 15. st. / Anica Nazor
9
Senjski Transit svetoga Jerolima i njegov predložak / Anica Nazor
10
Pronađeni Bašćanski ostrišci iz 12. stoljeća / Anica Nazor
11
Dvije stare tiskane glagoljske knjige na izložbi u Kraljevskoj biblioteci u Haagu (1. X. - 3. XII. 1993.) / Anica Nazor
12
Tiskana glagoljska knjiga od prvotiska Misala 1483. do Brozićeva brevijara 1591. / Anica Nazor
13
O otkriću glagoljskoga Senjskoga misala i njegovih rijetkih primjeraka / Anica Nazor
14
O potrebi kritičkih ili faksimiliranih izdanja senjske glagoljske tiskare / Anica Nazor
15
Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u istraživanjima Petra Kolendića / Anica Nazor
16
Još glagoljskih Pazinskih fragmenata iz početka XIV. stoljeća / Anica Nazor
17
Dragica Malić i glagoljski tekstovi / Anica Nazor
18
O glagoljskoj tiskari u Senju i njezinim izdanjima (1494.-1508.) / Anica Nazor
20
Ante Glavičić i glagoljska tiskara u Senju / Anica Nazor
21
Senjska Spovid općena kao izvor Akademijina Rječnika hrvatskoga ili srpskog jezika / Anica Nazor
22
Simpozij "Glagoljica - jedanaest stoljeća jedne velike tradicije" / Anica Nazor
23
Izložba o glagoljici u Rijeci / Anica Nazor
24
Kožičićev bukvar / Anica Nazor
25
Jezičini kriteriji pri određivanju donje granice crkvenoslavenskog jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima : (prilog diskusiji o problemima crkvenoslavenskog thesaurusa) / Anica Nazor
26
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
27
Glagoljske tiskane knjige / Anica Nazor
Glagoljske tiskane knjige / Anica Nazor
28
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru / Anica Nazor
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru / Anica Nazor
29
O senjskom glagoljskom misalu 1494. / Anica Nazor
O senjskom glagoljskom misalu 1494. / Anica Nazor
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/