Prikazano 1-30 od 45 zapisa
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
1
Jezik prvotiska u kontekstu književnojezične prakse hrvatskih glagoljaša / Stjepan Damjanović
5
Tropismena i trojezična hrvatska srednjovjekovna kultura u opusu Dragice Malić / Stjepan Damjanović
6
Tisućljetno hrvatsko glagoljaštvo i njegovi ćirilometodski korijeni / Stjepan Damjanović
7
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
10
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
11
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
12
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
13
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
14
Bilješke o jeziku glagoljaške benediktinske regule / Stjepan Damjanović
Bilješke o jeziku glagoljaške benediktinske regule / Stjepan Damjanović
15
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? / Stjepan Damjanović
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? / Stjepan Damjanović
16
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine / Stjepan Damjanović
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine / Stjepan Damjanović
17
Blaž Jurišić kao istraživač hrvatskoga glagoljaštva / Stjepan Damjanović
Blaž Jurišić kao istraživač hrvatskoga glagoljaštva / Stjepan Damjanović
18
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
19
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
20
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
21
Hrvatski i staroslavenski / Stjepan Damjanović
Hrvatski i staroslavenski / Stjepan Damjanović
22
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji / Stjepan Damjanović
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji / Stjepan Damjanović
23
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
24
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest / Stjepan Damjanović
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest / Stjepan Damjanović
25
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
26
Ivan Milčetić – istraživač hrvatskoga glagolizma / Stjepan Damjanović
27
Refleksi jata u korizmenjaku Kolunićeva zbornika / Stjepan Damjanović
29
Vokalizam korizmenjaka Kolunićeva zbornika prema vokalizmu korizmenjaka III a 19 JAZU / Stjepan Damjanović
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/